[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Rusza 3. edycja konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Dwie poprzednie edycje konkursu spotkały się z wyjątkowym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczniów i nauczycieli. W ich efekcie „młodzi genealodzy” postawili swoje pierwsze kroki w obszarze poszukiwań genealogicznych. Jak opowiadali uczestnicy – zamiast „grać w gry na komputerze”, z zafascynowaniem słuchali opowieści babć i dziadków. Założeniem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest zainteresowanie młodzieży tematyką poszukiwań genealogicznych i archiwalnych oraz kulturą i historią społeczności […]

Publikacja o Światowym Związku Żołnierzy AK w Szczecinie

W spotkaniu uczestniczyły kombatantki Armii Krajowej, członkowie Zarządu Okręgu Szczecin ŚZŻAK, przedstawiciele instytucji naukowych, służb mundurowych i szkół oraz inni zaproszeni goście. Archiwum Państwowe w Szczecinie w dowód uznania zasług na rzecz ŚZŻAK otrzymało Medal 30-lecia Okręgu Szczecin. Odznaczenia odebrali również dyrektor Archiwum dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz autor publikacji Bartosz Sitarz. Publikacja przybliża ponad 30 lat funkcjonowania Okręgu Szczecin ŚZŻAK. Jest wyrazem […]

48. rocznica śmierci profesora Bańkowskiego

W uroczystym złożeniu wieńca na grobie profesora i jego żony wzięli udział: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wraz z zastępcami dr hab. Lucyną Harc i Ryszardem Wojtkowskim oraz delegaci z Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Głównego Akt Dawnych i Archiwum Akt Nowych. Pomnik nagrobny profesora Bańkowskiego został poddany renowacji dzięki wspólnym staraniom Archiwów Państwowych, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Narodowego Instytutu […]

Renowacja pomnika i upamiętnienie prof. Bańkowskiego

Osoby, które będą chciały razem z nami uczcić pamięć profesora, zapraszamy o godzinie 12.00 na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, przy grobie Piotra Bańkowskiego i jego żony Janiny (kwatera 257d-7-1). Pomnik nagrobny profesora został poddany renowacji z inicjatywy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów przy gotowości wsparcia burmistrza Wysokiego Mazowieckiego – przedstawiciela mieszkańców rodzinnego miasta prof. Bańkowskiego. Wiceprezes ŁTN-u dr Małgorzata Frąckiewicz przedstawiła projekt nagrobka Naczelnemu […]

Wystawa „Chłopi w Archiwach” otwarta w Łodzi

Na wystawie Zagraniczni recenzenci pisali, że „Chłopi” to przewodnik po polskiej duszy i tradycjach. Na naszej wystawie przypominają o tym archiwalia z zasobów Archiwów Państwowych w całym kraju – dokumenty, zdjęcia, gazety, wycinanki, pocztówki, plany, szkice, rękopisy i grafiki – oraz filmowe obrazy z najnowszej ekranizacji słynnej powieści w reżyserii DK i Hugh Welchmanów . Materiały tworzą barwną mozaikę, opowiadającą o tamtej epoce i jej bohaterach. O historii chłopów, ich życiu, tradycjach i folklorze. […]

105. lat sieci Archiwów Państwowych

Dekret regulował wszystkie kluczowe aspekty funkcjonowania Archiwów Państwowych, tworzonych niemal od podstaw po latach zaborów. Skrystalizował także misję państwowej służby archiwalnej. Do dziś jest nią trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu. Pierwsza sieć obejmowała 5 archiwów zlokalizowanych w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Archiwum Wojskowe) oraz archiwa […]

Premiera wystawy „Chłopi w Archiwach” w Łodzi

Na wystawie kadry z animowanych „Chłopów” zestawiliśmy z dokumentami, zdjęciami, gazetami, wycinankami, pocztówkami, planami, szkicami, rękopisami i grafikami z zasobów Archiwów Państwowych w całym kraju. Opowiadają one o tamtej epoce i jej bohaterach. O historii chłopów, ich życiu, tradycjach i folklorze, o zmianach społecznych, o Reymoncie oraz o sztuce Młodej Polski, która wywarła wyraźny wpływ i na autora powieści i na jej najnowszą ekranizację. Na oficjalne otwarcie wystawy z udziałem gości specjalnych z ekipy filmowej „Chłopów” zapraszamy do Łodzi […]

Nowa inwestycja w Archiwum Państwowym w Katowicach

Nowo wybudowane, nowoczesne magazyny zapewnią miejsce do bezpiecznego przechowywania 20 000 metrów bieżących materiałów archiwalnych. W kompleksie znajdzie się również innowacyjne centrum konferencyjno-wystawiennicze, w którym prowadzone będą m.in. szkolenia w zakresie zabezpieczenia zasobu dla całej sieci archiwalnej, warsztaty i lekcje pokazowe. Inwestycja zoptymalizuje warunki przechowywania archiwaliów i przyczyni się do lepszego zabezpieczenia dokumentacyjnego dziedzictwa historycznego Górnego Śląska. Ułatwi również użytkownikom korzystanie z zasobu i oferty edukacyjnej […]