[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 5. edycja”

10 lat Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Program zwraca uwagę społeczeństwa na konieczność ochrony i dostępności dokumentów o szczególnym znaczeniu historycznym, które stanowią świadectwo naszej kultury i cywilizacji. W ramach Programu tworzone są 3 listy dziejowych pomników piśmiennictwa: lista międzynarodowa, listy regionalne i listy […]

Konserwacja 9 rękopisów z XV i XVI wieku w Kłodzku

W wyniku realizacji zadania ocalono dokumenty niezwykle cenne dla historii regionu i kościoła, o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej. Bez przeprowadzonych w ramach projektu działań nie przetrwałyby kolejnych lat. – Wielką wartością tego projektu jest jego ciągłość, bowiem to już szósty z kolei etap prac ratunkowych i konserwatorskich. Stały skład osobowy zespołu gwarantuje konsekwentne realizowanie zadania, którego celem jest zabezpieczenie, spisanie, zbadanie i bezpieczne udostępnianie dokumentów, bardzo […]

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” rozstrzygnięty!

Konkurs był skierowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu drzewa genealogicznego swojej rodziny. Uczniowie w poszukiwaniu materiałów sięgali do rodzinnych zbiorów oraz korzystali z dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych. Udział w konkursie był nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale również najlepszym dowodem na to, że historia zarówno w skali mikro, czyli naszych małych ojczyzn (wsi, miast i miasteczek), jak i makro, czyli naszej wspólnej ojczyzny, jednoczy […]

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2024 – relacja

Międzynarodowy Dzień Archiwów został ustanowiony w 2007 roku, podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur. Święto upamiętnia utworzenie w 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA) pod auspicjami UNESCO. Hasłem tegorocznych obchodów  Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA) ogłosiła „#CyberArchives”. Temat przewodni zachęcał do wirtualnego dialogu na temat wpływu postępu technologicznego na archiwa. W ramach obchodów MDA 2024 w Archiwach Państwowych w całym kraju organizowaliśmy liczne dni […]

Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2024”

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne. W tym roku przyznaliśmy środki 14 oferentom. Część projektów jest kontynuacją prac prowadzonych w poprzednich latach, np. ostatnie etapy w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) i Archiwa jezuitów kłodzkich „Od-Nova 7”. Niektóre […]

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2024

Międzynarodowy Dzień Archiwów został ustanowiony w 2007 roku, podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur. Święto upamiętnia utworzenie w 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA) pod auspicjami UNESCO.

Wybory 4 czerwca w zasobie Archiwów Państwowych

W wyborach 1989 r. przedstawiciele władz komunistycznych zagwarantowali sobie 65 % miejsc w sejmie, pozostawiając opozycji demokratycznej 35 mandatów. Charakter otwarty i demokratyczny miała natomiast walka o wszystkie mandaty senatorskie. Wynikiem wyborów było zdecydowane zwycięstwo opozycji solidarnościowej skupionej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez Komitet zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99 na 100 miejsc w Senacie. Klęska […]

Spotkania gremiów archiwalnych w Brukseli

W wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz delegacje archiwów narodowych państw UE, w tym delegacja polska pod przewodnictwem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka. Obrady EAG koncentrowały się wokół m.in. standaryzacji procesów digitalizacji materiałów archiwalnych w Europie oraz regulacji prawnych dotyczących zastosowania sztucznej inteligencji w działalności archiwów europejskich. Znaczną część debaty poświęcono na dyskusję wokół nowoprzyjętej Strategii Europejskiej Grupy Archiwalnej na lata 2023-2030. Tematem […]

Publikacja okolicznościowa o Papieżu Polaku

Papieska wizyta przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia” – „Raduj się Matko-Polsko”. Najważniejszym jej przesłaniem stały się słowa z homilii Ojca Świętego na  placu Zwycięstwa w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!” W Gnieźnie Papież odwołał się do wspólnych duchowych korzeni Europy: „Czyż Chrystus tego nie chce, czyż Duch Święty tego nie rozsądza, ażeby ten Papież-Polak, Papież Słowianin, właśnie teraz […]

Dzień Dziecka z Archiwkiem w KPRM

12.15 – 14.15 Malowanie pieczęci woskowych Pokoloruj gotowe odlewy wykonane z wosku na podstawie otrzymanej ilustracji. A może stworzysz własny unikatowy wzór?(przedział wiekowy 5-7 lat). Certyfikat Młodego Archiwisty Zdobądź certyfikat Młodego Archiwisty! Stwórz własną indywidualną pieczęć opłatkową, a poświadczenie zdobycia certyfikatu podpisz gęsim piórem. (przedział wiekowy 8-12 lat) Quizy – zgadywanki 14.30 – 17.00 Warsztaty kryptograficzne Bądź jak żołnierz […]