Aktualności

Cenna kolekcja pocztówek trafiła do Archiwum Państwowego w Szczecinie

21 Września 2021


Regionalista i kolekcjoner Wojciech Stylski przekazał w czwartek do Archiwum Państwowego w Szczecinie cenny zbiór pocztówek, przedstawiających m.in. widoki kilkudziesięciu miejscowości na Pomorzu Zachodnim

Wojciech Stylski i dyrektor Kowalczyk siedzą naprzeciwko siebie przy stole zapełnionym albumami z pocztówkami.
Przekazanie kolekcji pocztówek. Z lewej Wojciech Stylski, z prawej dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk, fot. Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Przekazany zbiór jest owocem wieloletniej pasji kolekcjonerskiej darczyńcy. Kolekcja składa się z ponad tysiąca pocztówek, wydanych głównie w okresie powojennym. Znajdują się w niej kartki zarówno potentatów na rynku wydawniczym (Krajowa Agencja Wydawnicza, Biuro Wydawnicze „Ruch”), jak i niewielkich lokalnych wydawnictw, działających na zlecenie samorządów, parafii i podmiotów prywatnych.

Album ze starymi pocztówkami.
Pocztówki z kolekcji Wojciecha Stylskiego, fot. Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Na widokówkach zobaczyć można m.in. kilkadziesiąt miejscowości na Pomorzu Zachodnim (w granicach dawnego województwa szczecińskiego) – wśród nich także wiele wsi i niewielkich miasteczek. Odrębną część zbioru stanowią pocztówki ze zdjęciami kościołów – począwszy od obu katedr (szczecińskiej i kamieńskiej), poprzez inne kościoły Szczecina i mniejszych ośrodków miejskich, sanktuaria archidiecezjalne, aż po kościoły wiejskie.

Album ze starymi pocztówkami.
Pocztówki z kolekcji Wojciecha Stylskiego, fot. Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Zbiór jest cennym źródłem ikonograficznym, umożliwiającym lepsze poznanie zmieniających się miejscowości Pomorza Zachodniego. Przekazane pocztówki, zarówno w warstwie wizualnej, jak i przesyłanych treści, są również dokumentami życia społecznego, mogącymi odtąd służyć badaczom w szerokim zakresie dyscyplin naukowych.

Album ze starą pocztówką z ulicą i autobusem.
Pocztówki z kolekcji Wojciecha Stylskiego, fot. Archiwum Państwowe w Szczecinie.