Aktualności

Cenne archiwalia trafiły do Oddziału w Bolesławcu Archiwum Państwowego we Wrocławiu

We wtorek do bolesławieckiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu przekazano cenne, uważane dotychczas za zaginione dokumenty. Materiały dotyczą dziejów gminy Miedziana (Küpper) i pochodzą z okresu od XVIII do XX wieku

14 Lipca 2022
Trzy osoby stoją przy stoliku. Na stoliku leżą stare dokumenty.

We wtorek do bolesławieckiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu przekazano cenne, uważane dotychczas za zaginione dokumenty. Materiały dotyczą dziejów gminy Miedziana (Küpper) i pochodzą z okresu od XVIII do XX wieku

Dokumenty odnalazł w 2021 r. Kazimierz Traczyk na poddaszu remizy strażackiej w trakcie remontu budynku. Starannie zabezpieczone materiały, za pośrednictwem Janusza Skowrońskiego i Jana Witka, jeszcze w tym samym roku zostały przekazane do Muzeum Regionalnego w Lubaniu.

Przekazane archiwalia obejmują szerokie spektrum zagadnień dotyczących podatków, wojskowości, budowy i utrzymania infrastruktury drogowej, ubezpieczeń na wypadek pożaru, a także sprawy uwłaszczenia chłopów oraz zniesienia ciężarów feudalnych. Ekspertyzę archiwalną przeprowadziła Barbara Grzybek, starszy kustosz w Oddziale w Bolesławcu.

Uroczystość przekazania cennych archiwaliów do Oddziału w Bolesławcu odbyła się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Lubaniu. Odnalezione dokumenty trafią w Oddziale do zespołu archiwalnego „Zbiór szczątków akt gmin z powiatu lubańskiego, 1551-1894”.