Aktualności

Dawny Lublin na archiwalnych fotografiach

24 Listopada 2020


„Fotografie dawnego Lublina z akt Inspekcji Budowlanej” to publikacja prezentująca 341 fotografii miasta wykonanych w latach 1926-1949

Zdjęcie książki Fotografie dawnego Lublina z akt Inspekcji Budowlanej.

Album autorstwa dr Ewy Zielińskiej jest piątym tomem z serii „Ikonoteka Lubelska”. W publikacji zostały przedstawione widoki ulic Lublina, a także liczne ujęcia punktów handlowych ulokowanych na parterach kamienic, witryn sklepowych, warsztatów rzemieślniczych, zakładów usługowych i lokali gastronomicznych. Opisy do fotografii, które są wynikiem działalności Inspekcji Budownictwa, jednego z oddziałów Wydziału Budownictwa Zarządu Miasta Lublina, zostały stworzone w taki sposób, by akcent spoczywał nie na zabudowie, lecz na obrazie ulicy ze szczególnym podkreśleniem elementów reklamy i pisma w przestrzeni publicznej. Ich treść ma przede wszystkim wyróżniać elementy sztafażu miejskiego czyli drobnych, ale niezwykle klimatycznych elementów zabudowy dawnego Lublina.

Zainteresowanych nabyciem publikacji prosimy o kontakt z Archiwum Państwowym w Lublinie.

Widok ulicy, widoczni przechodnie i szyldy sklepów.
Sklepy przy ulicy 1 Maja 17, APL, Akta miasta Lublina, (Seria 10) Inspekcja Budowlana miasta Lublina [1926-] 1944-1950 [1951], sygn. 3752

Widok ulicy, widoczni przechodnie i szyldy sklepów.
Sklepy i zakłady usługowe przy ulicy Świętoduskiej 6, po lewej Świętoduska 4, APL, Akta miasta Lublina, (Seria 10) Inspekcja Budowlana miasta Lublina [1926-] 1944-1950 [1951], sygn. 5424