Aktualności

Debata „Dziedzictwo online. Co, dla kogo i dlaczego w tylu miejscach?”

Zapraszamy na dyskusję „Dziedzictwo online. Co, dla kogo i dlaczego w tylu miejscach?”, która odbędzie się 29 marca o godz. 16.00 w ramach inauguracji portalu Centrum Archiwistyki Społecznej – zbioryspoleczne.pl. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele instytucji tworzących polskie serwisy do udostępniania dziedzictwa w internecie. Spotkanie transmitowane będzie na żywo

23 Marca 2022
Grafika promocyjna debaty z tytułem i datą

Zapraszamy na dyskusję „Dziedzictwo online. Co, dla kogo i dlaczego w tylu miejscach?”, która odbędzie się 29 marca o godz. 16.00 w ramach inauguracji portalu Centrum Archiwistyki Społecznej – zbioryspoleczne.pl. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele instytucji tworzących polskie serwisy do udostępniania dziedzictwa w internecie. Spotkanie transmitowane będzie na żywo

W ostatnich latach nastąpił boom na cyfryzację dziedzictwa, który trwa do dziś. Zdigitalizowane zbiory archiwalne, muzealne i biblioteczne trafiły na wiele różnych portali, pozwalających przeglądać je w prosty i atrakcyjny sposób. Polona.pl, szukajwarchiwach.gov.pl, KRONIK@, zbioryspoleczne.pl – serwisy te mają na celu udostępnianie dziedzictwa online, jednak każdy z nich prezentuje inne zbiory i stawia sobie inne cele. Użytkownik może zastanawiać się, jak rozeznać się wśród różnych portali oraz zadawać sobie pytanie, dlaczego buduje się ich tak wiele, skoro istnieje np. wyszukiwarka Google. Twórcy portali lub aplikacji mobilnych stają z kolei przed wyzwaniem, jak połączyć atrakcyjny przekaz z rzetelną prezentacją danych i materiałów źródłowych.

Centrum Archiwistyki Społecznej, Archiwa Państwowe i Biblioteka Narodowa zapraszają na debatę, której uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania: Po co są budowane systemy do prezentacji zbiorów dziedzictwa? Dla kogo powstają? Co przynoszą użytkownikom? Dlaczego ich istnienie jest ważne z perspektywy ochrony dziedzictwa? Zastanowimy się także nad tym, jaka zmiana społeczna zachodzi dzięki masowemu udostępnianiu zdigitalizowanego dziedzictwa.

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele instytucji tworzących polskie serwisy do udostępniania dziedzictwa w internecie: dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej (polona.pl), dr Paweł Pietrzyk – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (szukajwarchiwach.gov.pl), Grzegorz Zajączkowski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KRONIK@) oraz Katarzyna Ziętal – dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej (zbioryspoleczne.pl). Rozmowę poprowadzi dziennikarka radiowa i telewizyjna – Justyna Dżbik-Kluge.

Dyskusja będzie transmitowana na profilu facebookowym Centrum Archiwistyki Społecznej oraz partnerów – Archiwów Państwowych oraz Biblioteki Narodowej.

Po debacie, o godzinie 18.00 odbędzie się prezentacja portalu CAS – zbioryspoleczne.pl –zawierającego zbiory archiwów społecznych z całej Polski. Twórcy portalu opowiedzą o idei stojącej za jego powstaniem oraz zaprezentują specyfikę i różnorodność zgromadzonych w nim zbiorów.

Organizator: Centrum Archiwistyki Społecznej

Partnerzy debaty: Archiwa Państwowe, Biblioteka Narodowa

Partner wydarzenia inauguracyjnego: Centralny Dom Technologii