Aktualności

Delegacja z Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu

24 Listopada 2021


W czwartek Archiwum Państwowe we Wrocławiu gościło delegację z Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego (DALO – Derżawnyj archiw lwiwskoji obłasti) – dyrektor Irynę Martens i zastępcę dyrektora Halynę Kordiiakę

Zdjęcie grupowe z wizyty, na zdjęciu 8 osób.
Wizyta w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Od lewej: Tomasz Kalota z Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Helena Sojka-Masztalerz z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, z tyłu Marcin Szala z Biblioteki Uniwersyteckiej, z przodu kierownik Pracowni Konserwacji Krystyna Wilczyńska, dyrektor Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego Iryna Martens i jej zastępca Halyna Kordiiaka, dyrektor wrocławskiego Archiwum dr Janusz Gołaszewki i kierownik Pracowni Digitalizacji i Reprografii Ryszard Bacmaga, fot. Paulina Pracz.

W spotkaniu uczestniczyli także dr Helena Sojka-Masztalerz z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Tomasz Kalota i Marcin Szala z Biblioteki Uniwersyteckiej. Głównym powodem wizyty delegacji ze Lwowa był zamiar przystąpienia tamtejszego Archiwum do organizacji GLAM i chęć poznania doświadczeń wrocławskiego Archiwum. GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums), czyli Galerie, Biblioteki, Archiwa, Muzea to instytucje publiczne i prywatne gromadzące dobra kultury. Regionalny GLAM tworzą od 2018 r. w ramach porozumienia instytucje z Dolnego Śląska: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Goście odwiedzili również czytelnię, magazyn akt Miasta Wrocławia, Pracownię Digitalizacji i Reprografii i Pracownię konserwatorską.

Cztery kobiety pochylają się nad archiwalną księgą.
W pracowni konserwacji. Od lewej: dr Helena Sojka-Masztalerz, Iryna Martens, Halyna Kordiiaka i Krystyna Wilczyńska, fot. Paulina Pracz.