Aktualności

Dr Paweł Pietrzyk w Radzie Programowej CAS

18 Czerwca 2021


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk został powołany do Rady Programowej Centrum Archiwistyki Społecznej. 16 czerwca br. powołania członkom Rady wręczył Mateusz Adamkowski, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Członkowie Rady reprezentują instytucje publiczne oraz środowiska akademickie, samorządowe i pozarządowe. Wszyscy przedstawiciele Rady związani są z archiwistyką społeczną, dzięki czemu są zaangażowanymi ambasadorami dziedziny. Ich zadaniem będzie twórcze doradzanie w sprawie kierunków jej rozwoju.

Pełen skład Rady dostępny na stronie internetowej Centrum Archiwistyki Społecznej.