Aktualności

Dr Sławomir Marchel nowym dyrektorem AP w Opolu

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał dziś dr. Sławomira Marchela na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu. 

Dr Sławomir Marchel od blisko 20 lat pracuje w archiwach z zasobem historycznym. Ukończył studia magisterskie w zakresie historii ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Doktorat obronił z wyróżnieniem w 2020 r.

20 Września 2023
Dyrektor Pietrzyk i dyrektor Marchel podają sobie ręce.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał dziś dr. Sławomira Marchela na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu. 

Dr Sławomir Marchel od blisko 20 lat pracuje w archiwach z zasobem historycznym. Ukończył studia magisterskie w zakresie historii ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Doktorat obronił z wyróżnieniem w 2020 r.

Jest również absolwentem Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej, organizowanej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Ludovika University of Public Service (NUPS) oraz Finish Institute of Public Management (HAUS).

W latach 2004-2010 pracował w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 r. został zatrudniony w Archiwum Państwowym w Opolu. Od 2012 r. pełnił funkcję kierownika, a w 2015 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu.

W opolskim archiwum angażował się w projekty informatyzacji instytucji (wdrożenie ZoSIA, EZD). Zainicjował i koordynował stworzenie pracowni digitalizacji oraz stanowiska ds. profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych. Pełnił również funkcję administratora systemu ZoSIA i administratora merytorycznego systemu EZD.

Uczestniczył w pracach powoływanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zespołów ds. digitalizacji, rozbudowy systemu ZoSIA, a także wdrożenia systemu EZD w sieci archiwów państwowych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Opolskiego. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz wystaw prezentowanych w Polsce i poza granicami naszego kraju. Współorganizował konferencje krajowe oraz międzynarodowe, m. in. cykl konferencji z okazji jubileuszu 800-lecia powstania Uniwersytetu w Padwie, konferencję z okazji obchodów setnej rocznicy zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej, a także coroczne ogólnopolskie konferencje genealogiczne w Brzegu.

W 2021 r. otrzymał od Marszałka Województwa Opolskiego wyróżnienie za działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu.