Aktualności

Dyrektor Karol Krawczyk członkiem Rady ds. Cyfryzacji

08 Kwietnia 2021


Dyrektor Departamentu Informatyzacji Archiwów NDAP Karol Krawczyk, zgłoszony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, został powołany przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji Mateusza Morawieckiego na członka Rady do spraw Cyfryzacji

Zdjęcie Karola Krawczyka
Dyrektor Karol Krawczyk.

Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem Ministra Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Więcej o zadaniach Rady na stronie gov.pl

Członkostwo dyrektora Karola Krawczyka w Radzie ma istotne znaczenie w kontekście intensywnych działań Archiwów Państwowych podejmowanych z myślą o cyfryzacji zasobów archiwalnych oraz projektowaniu nowoczesnych rozwiązań zapewniających ich przekazywanie do archiwów i udostępnianie w formie cyfrowej.

Jednym z nich jest oddany do użytku w ubiegłym roku system Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Jest on odpowiedzią Archiwów Państwowych na potrzeby współczesnego, cyfrowego świata i kolejnym elementem w łańcuchu cyfryzacji kraju. System umożliwia przechowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. Dzięki niemu materiały powstające obecnie w postaci elektronicznej zostaną właściwie zabezpieczone i zdeponowane w jednym miejscu, a dostęp do nich będzie miał każdy zainteresowany.

Intensywnie prowadzone są również prace nad digitalizacją archiwaliów w formie tradycyjnej. W 2020 r. w Archiwach Państwowych wykonano prawie 5,7 mln kopii cyfrowych materiałów archiwalnych (w tym również z materiałów audiowizualnych). Udostępniane są one w serwisie Szukaj w Archiwach, gdzie na użytkowników czeka już 47 milionów skanów archiwaliów.