Aktualności

Dzieje biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie odkryte w monografii

„Jedna biblioteka – trzy historie. Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie. Studium przypadku” to monografia, która przeprowadzi czytelnika przez ponad 200 lat historii biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Autorką publikacji jest dr Janina Kosman

13 Maja 2022
Książka stoi na stoliku.

„Jedna biblioteka – trzy historie. Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie. Studium przypadku” to monografia, która przeprowadzi czytelnika przez ponad 200 lat historii biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Autorką publikacji jest dr Janina Kosman

Monografia jest efektem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez dr Janinę Kosman. Opisuje dzieje biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie i jej dwóch koegzystujących ze sobą poprzedniczek – Staatsarchiv Stettin oraz Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie. Opowieść o funkcjonowaniu tych trzech bibliotek jest interesującą podróżą wśród zbiorów archiwalnych i ludzi przepełnionych pasją – autentyczną historią o zbiorach oraz ich opiekunach. Zasób biblioteki, jak wiele innych zbiorów instytucji kultury na ziemiach pozyskanych po 1945 r., uległ częściowemu rozproszeniu. Jego ślady odnajdujemy w wielu innych księgozbiorach. Mimo to w bibliotece szczecińskiego Archiwum nadal znajdują się pozycje będące unikatami na skalę światową.

11 maja 2022 br. odbyło się spotkanie promujące monografię. Gospodarzami wydarzenia byli: dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich dr hab. Paweł Gut.

Wydawcą monografii jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Zapraszamy do zapoznania się z fascynującą historią biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Pobierz publikację w PDF.