Aktualności

Dzień Papieża Jana Pawła II – wystawa „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005)”

16 Października 2020


Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II Archiwa Państwowe przygotowały wystawę „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005)”. Już dziś w 42. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża Kościoła katolickiego udostępniamy ekspozycję online. W dniach 19-29 października br. wystawę będzie można obejrzeć także w przestrzeni Plant Krakowskich

Plansza tytuła wystawy na zdjęciu Jan Paweł II w samolocie

Ekspozycja towarzyszyła uroczystości otwarcia nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E w dniu 30 września. Od 19 października br. będą mogli się ją obejrzeć także wszyscy odwiedzający Planty Krakowskie. Zachęcamy również do zapoznania się z wersją online wystawy oraz materiałami edukacyjnymi.

Wystawa „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005)” (pdf, 63MB).

Materiały edukacyjne „Obudził w nas Solidarność” (pdf, 7,92 MB)

Ekspozycja ukazuje kolejne etapy drogi Karola Wojtyły – ucznia, studenta, kapłana, biskupa, kardynała, a w końcu papieża Jana Pawła II – drogi do osiągnięcia dorosłości, przeznaczenia, świętości. W swych zamierzeniach ma prezentować wielowymiarowość postaci wielkiego Polaka, uczonego, poety, aktora, filozofa, wychowawcy, pielgrzyma, ojca duchowego „Solidarności”, świętego. Nie bez znaczenia będzie też wskazanie miejsc, takich jak choćby Kraków, oraz ludzi, zarówno współcześnie żyjących, jak i świętych patronów, do których nauk odwoływał się przez całe życie. Na wystawie przedstawione zostały przełomowe momenty w jego życiu, splatające się z doniosłymi faktami w historii Polski i świata XX i XXI wieku.

Tytuł wystawy nawiązuje do drogi, która jest metaforą życia, powołania, wędrówki. Symbol drogi jest obecny i w Starym, i Nowym Testamencie, zarówno jako oznaka rzeczywistej podróży, jak i procesu dokonującego się w sercach wierzących.

Wystawa została podzielona na cztery zasadnicze części symbolizujące etapy drogi życia: ku dorosłości – od narodzin po czasy wojenne, ku przeznaczeniu – od przyjęcia święceń kapłańskich po czasy posługi jako metropolity krakowskiego, ku światu – obejmujący pontyfikat Jana Pawła II oraz ku świętości – traktujący o dziele i dziedzictwie Ojca Świętego. W przygotowaniu wystawy wykorzystane zostały materiały archiwalne przechowywane w zasobie Archiwów Państwowych. Można je podzielić na: pochodzące z instytucji publicznych, państwowych, związane z aparatem władzy oraz zbiory, do których włączane są ofiarowane lub zakupione dokumenty związane z Ojcem Świętym a także spuścizny, których część stanowią tego rodzaju dokumenty.

Godna uwagi jest też strona graficzna wystawy, gdzie zastosowano system oznaczeń z górskich szlaków, tak lubianych i często odwiedzanych przez Jana Pawła II. Każda część wystawy ma swój początek trasy, która od pierwszej planszy oznaczona jest żółtym kolorem. Ta trasa prowadzi oglądającego przez cała wystawę, wznosząc się i opadając. W miejscu pierwszej pielgrzymki do kraju trasa przybiera kształt Polski, a w część przypominającą tragiczny moment zamachu na papieża oznaczają przerywane linie. Trasa kończy się na tablicy poświęconej odejściu papieża, by symbolicznie rozpocząć się na nowo na tablicy poświęconej dziedzictwu Jana Pawła II.

Wystawę honorowym patronatem objęli Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski.

WYSTAWA „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005)”
DATA: 19-29 października 2020
MIEJSCE: Planty Krakowskie, odcinek między ul. Franciszkańską a wylotem ul. Wiślnej, w pobliżu Pałacu Biskupów Krakowskich

Inne

Wystawa „Jan Paweł II na Górze św. Anny, 23.06.1983”

Kobieta ogląda wystawę.
Wystawa plenerowa Jan Paweł II na Górze św. Anny, 23.06.1983 przed budynkiem Archiwum, fot. Archiwum Państwowe w Opolu.

W Dniu Papieża Jana Pawła II swoją wystawę przygotowało również Archiwum Państwowe w Opolu. Ekspozycja poświęcona została przygotowaniom i wizycie Jana Pawła II na Górę Świętej Anny (21 czerwca 1983 roku) w trakcie drugiej pielgrzymki do Polski (16-21 czerwca 1983 roku). Wykorzystano w niej m.in. notatki ze spotkań zespołów przygotowujących przyjazd papieża, a także dokumenty mówiące o tym, jak pamięć o papieżu-Polaku jest żywa w świadomości opolan.

Wystawę można będzie oglądać przed budynkiem Archiwum w terminie 16.10 – 9.11.2020 r. oraz na stronie internetowej AP Opole.

Galeria „Papież Pielgrzym. Jan Paweł II i jego pielgrzymki do Polski w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie”

Plakat z tytułem galerii.

Galerię internetową poświęconą Janowi Pawłow II i jego pielgrzymkom do Polski można już oglądać na stronie Archiwum Państwowego w Lublinie. Zebrano w niej i zaprezentowano kilkadziesiąt zdjęć i dokumentów będących świadectwem wydarzeń, jakie towarzyszyły wizytom Jana Pawła II w Ojczyźnie, od momentu powołania metropolity krakowskiego, ks. kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, do roku 1987.  Większość przedstawionych materiałów archiwalnych pochodzi z akt Komitetów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która była szczególnie zainteresowana inwigilacją środowisk przygotowujących pielgrzymki papieża do Polski.

Zobacz galerię.

Medal z postacią Jana Pawła II i napisem Nie lękajcie się

Galeria „Papież Jan Paweł II w medalierstwie lubelskim. Ze zbiorów Zbigniewa Nestorowicza”.

Na stronie Archiwum Państwowego w Lublinie można zobaczyć także przepiękną galerię medali poświęconych Janowi Pawłowi II. Zaczęto je wybijać już w roku wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, ale pierwsze, dokumentujące kapłaństwo kardynała, pochodzą z 1971 r. Szczególną grupę medali dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II stanowią te, które wykonano na okoliczność jego wizyt w Lublinie, w mieście, gdzie jako profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego spędził dużą część swojego życia. Prezentowane medale uwieczniające związki Jana Pawła II z Lublinem pochodzą ze zbiorów Zbigniewa Nestorowicza.

Zobacz galerię.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dostępnymi w artykule „100. rocznica urodzin Jana Pawła II”.