Aktualności

„Dziwne są losów koleje… Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914–1918”

„Dziwne są losów koleje… Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914–1918” to siódmy i ostatni tom z serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”

Dziwne są losów koleje… Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914–1918, opr. Jerzy Kochanowski, współpraca Jan Błachnio, Warszawa 2021, ss.359

Seria została zainicjowana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny światowej. W jej skład wchodzą dzienniki, pamiętniki i korespondencja z zasobu Archiwów Państwowych. Ukazują one wydarzenia Wielkiej Wojny z polskiej perspektywy, z uwzględnieniem problemów życia codziennego na tle polityki światowej oraz głębokich przeobrażeń zachodzących w kraju i poza jego granicami. Przedstawienie wydarzeń z różnych i nie zawsze powszechnie znanych perspektyw, pozwoli współczesnemu odbiorcy spojrzeć na I wojnę światową inaczej niż zazwyczaj – oczami zwykłych ludzi tamtych czasów.

09 Lutego 2022

„Dziwne są losów koleje… Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914–1918” to siódmy i ostatni tom z serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”

Dziwne są losów koleje… Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914–1918, opr. Jerzy Kochanowski, współpraca Jan Błachnio, Warszawa 2021, ss.359

Seria została zainicjowana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny światowej. W jej skład wchodzą dzienniki, pamiętniki i korespondencja z zasobu Archiwów Państwowych. Ukazują one wydarzenia Wielkiej Wojny z polskiej perspektywy, z uwzględnieniem problemów życia codziennego na tle polityki światowej oraz głębokich przeobrażeń zachodzących w kraju i poza jego granicami. Przedstawienie wydarzeń z różnych i nie zawsze powszechnie znanych perspektyw, pozwoli współczesnemu odbiorcy spojrzeć na I wojnę światową inaczej niż zazwyczaj – oczami zwykłych ludzi tamtych czasów.

Jednym z nich był Ignacy Boerner – działacz socjalistyczny i niepodległościowy, inżynier mechanik, oficer Legionów Polskich, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, minister poczt i telegrafów w II RP i bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Jak pisze we wstępie do publikacji Jerzy Kochanowski był on „postacią nietuzinkową, o barwnym życiorysie, typowym dla przełomu XIX/ XX wieku: wyrósł w patriotycznym domu o powstańczych tradycjach, miał za sobą gimnazjalne konspiracje, działalność w PPS, której zwieńczeniem była „prezydentura” tzw. Republiki Ostrowieckiej w 1905 roku. Podczas I wojny światowej służył w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej, zazwyczaj jako człowiek Piłsudskiego do specjalnych poruczeń. Pozostał nim już do końca życia […]. W czasach Polski Ludowej usilnie zapominany, od końca lat osiemdziesiątych XX wieku odzyskuje należne mu miejsce w historii”.

Pamiętnik Ignacego Boernera został wzbogacony o listy pisane przez autora w latach 1914-1916. Wydawnictwo zawiera również liczne fotografie autora, jego współpracowników i rodziny. Wydanie zostało opatrzone aparatem krytycznym.

Oryginał pamiętnika jest przechowywany w zasobie Archiwum Akt Nowych.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

Cena wydania papierowego: 73 zł. Przejdź do zasad składania zamówień.

Pamiętnik można pobrać również w wersji:

Poznaj całą serię „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”.