Aktualności

Emigracyjne archiwa z Brazylii przekazane do zasobu Archiwum Akt Nowych

Do zasobu Archiwum Akt Nowych zostały przekazane cenne dokumenty z archiwum rodzinnego Pana André Skowrońskiego, stanowiące pamiątkę po jego dziadkach: polskim dyplomacie Tadeuszu Skowrońskim oraz słynnej postaci historycznej Brazylii marszałku Nelsonie de Mello

16 Maja 2019
Żołnierze na froncie.

Do zasobu Archiwum Akt Nowych zostały przekazane cenne dokumenty z archiwum rodzinnego Pana André Skowrońskiego, stanowiące pamiątkę po jego dziadkach: polskim dyplomacie Tadeuszu Skowrońskim oraz słynnej postaci historycznej Brazylii marszałku Nelsonie de Mello

Wśród przekazanych do Archiwum Polonii AAN archiwaliów znajdują się m.in. pisma i noty dyplomatyczne Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego w Brazylii Tadeusza Skowrońskiego oraz unikalne fotografie z kampanii włoskiej II wojny światowej, gdzie marszałek Nelson de Mello dowodził 6. Pułkiem Piechoty w Brazylijskim Korpusie Ekspedycyjnym we Włoszech. Walczyli w nim również mieszkający w Brazylii polscy emigranci. Przekazane do archiwum zostały nigdy niepublikowane fotografie z Monte Cassino ze zbiorów Mieczysława Białkiewicza, kawalera Orderu Virtuti Militari i oficera 4 Pułku Pancernego SKORPION. Jego czołg był jednym z pierwszych, które wjechały na szczyt wzgórza.

W ciągu ostatnich kilku lat przekazano do Archiwum Akt Nowych wiele cennych dla historii spuścizn archiwalnych po wybitnych postaciach polskiej emigracji m.in.: z Chicago akta dowódcy Grup „Róg” i „Powiśle” w Powstaniu Warszawskim Stanisława Błaszczaka ps. Róg, dowódcy Żoliborza w Powstaniu Warszawskim Mieczysława Niedzielskiego ps. Żywiciel, badacza zbrodni katyńskiej Janusza Zawodnego, z Neuquen w Argentynie akta dowódcy Batalionu AK „Zośka” Ryszarda Białousa ps. Jerzy, ze Szwecji akta żołnierza Plutonu Pancernego Batalionu „Zośka” Anny Wyganowskiej-Eriksson, z Waszyngtonu Archiwum Kierownika Walki Cywilnej i Delegata Rządu RP na Kraj Stefana Korbońskiego, zbiory Władysława Zachariasiewicza i Andrzeja Pomiana, z Detroit akta rodziny Bielskich, z Londynu znanej w środowisku emigracyjnym Haliny Martin, ministra do spraw krajowych Romana Lewickiego, Premiera Rządu RP Antoniego Pająka, Jana Kwapińskiego, Adama Koca, Leona Wacława Koca oraz również z Wielkiej Brytanii cenna kolekcja archiwaliów i muzealiów Mieczysława Białkiewicza. Pewna część akt została przekazana z Australii, w tym m.in. materiały Polskiego Instytutu Historycznego i Koła Polek w Australii.

Więcej przekazanych materiałów fotograficznych na stronie Archiwum Akt Nowych.