Centralna Komisja Metodyczna

Centralna Komisja Metodyczna to organ opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Zajmuje się sprawami opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod w działalności Archiwów Państwowych, a także udostępniania i rozmieszczania materiałów archiwalnych w Archiwach Państwowych.

W skład Centralnej Komisji Metodycznej wchodzą przewodniczący regionalnych komisji metodycznych oraz eksperci powołani przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Skład :
przewodniczaca:
Edyta Targońska
Archiwum Państwowe w Lublinie
sekretarz:
Konrad Szuba
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
dr Barbara Berska
Archiwum Narodowe w Krakowie
Joanna Bławat-Obin
Archiwum Państwowe w Gdańsku
Iwona Fischer
Archiwum Narodowe w Krakowie
Rafał Gelo
Archiwum Państwowe w Olsztynie
dr Maciej Janik
Archiwum Państwowe w Łodzi
Michał Knitter
Archiwum Państwowe w Szczecinie
dr Kamila Pawełczyk-Dura
Archiwum Państwowe w Łodzi
dr Monika Płuciennik
Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Gabriel Widuch
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Maciej Zdunek
Narodowe Archiwum Cyfrowe