Aktualności

„Europejskie Colloquia Archiwalne” – relacja

W dniach 22-23 czerwca w Krakowie odbyła się pierwsza z cyklu międzynarodowa konferencja naukowa „Europejskie Colloquia Archiwalne”. Obrady przebiegały pod hasłem „Rozproszone dziedzictwo. Przemieszczenia i rewindykacje archiwaliów w Europie po I wojnie światowej”. Konferencja była transmitowana na żywo w sześciu kanałach i trzech wersjach językowych. W sumie w dwa dni zanotowano ok. 6 tys. wyświetleń

 

Konferencję otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który przywitał wszystkich gości przybyłych do Krakowa i oglądających transmisję na żywo oraz wygłosił wprowadzenie do obrad. Kilka słów do uczestników skierował również Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.

24 Czerwca 2022
Uczestnik przegląda broszurę z programem w języku angielskim.

W dniach 22-23 czerwca w Krakowie odbyła się pierwsza z cyklu międzynarodowa konferencja naukowa „Europejskie Colloquia Archiwalne”. Obrady przebiegały pod hasłem „Rozproszone dziedzictwo. Przemieszczenia i rewindykacje archiwaliów w Europie po I wojnie światowej”. Konferencja była transmitowana na żywo w sześciu kanałach i trzech wersjach językowych. W sumie w dwa dni zanotowano ok. 6 tys. wyświetleń

 

Konferencję otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który przywitał wszystkich gości przybyłych do Krakowa i oglądających transmisję na żywo oraz wygłosił wprowadzenie do obrad. Kilka słów do uczestników skierował również Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.

Dzień I – historia i panel poświęcony archiwom ukraińskim

Podczas pierwszej sesji prof. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Władysław Werstiuk (Instytut Historii Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) dokonali wprowadzenia historycznego do tematu konferencji. Sesje moderował Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Następnie stacjonarni uczestnicy wydarzenia mogli zwiedzić nowy budynek Archiwum Narodowego w Krakowie – najnowocześniejszy budynek archiwalny w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie.

Pierwszego dnia konferencji odbył się również panel dedykowany archiwom ukraińskim, moderowany przez dr hab. Annę Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych). O ukraińskich archiwach w warunkach wojny opowiedział zgromadzonym dr Anatolij Chromow, Szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy. Prof. Irina Matiasz (Instytut Historii Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk w Kijowie/Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego) przedstawiła wyzwania, przed jakimi stawały w przeszłości i stają obecnie ukraińskie archiwa. O archiwach lwowskich po Wielkiej wojnie opowiedziała Ołesia Stefanyk (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie), a o Ukrainie w stosunkach międzynarodowych podczas dwóch wojen światowych dr Anna Mieńszenina (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Drahomanowa w Kijowie/Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego).

Dzień II – doświadczenia archiwów europejskich i polskich

Wykład wprowadzający do drugiego dnia obrad, poświęcony znaczeniu archiwów,  wygłosił prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński). Podczas trzeciej sesji konferencji prelegenci dzielili się  doświadczeniami archiwów państw europejskich. Swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele 9 krajów: prof. Michael Hollmann (Archiwum Federalne Niemiec), dr Cristian Anita (Archiwum Narodowe Rumunii), dr Bojan Cvelfar (Archiwum Narodowe Słowenii), Birgit Kibal (Archiwum Narodowe Estonii), dr Karol Biernacki (Archiwum Narodowe Węgier – Archiwum Województwa Csongrád-Csanád), dr Michal Wanner (Departament Archiwów i Zarządzania Dokumentacją, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej), Gintaras Druckus (Państwowe Archiwum Obwodowe w Kownie), Sofia Jobawa (Archiwum Narodowe Gruzji) i Enija Rubina (Historyczne Archiwum Państwowe Łotwy). Sesję moderowali dr Hubert Wajs, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie.

Ostatnia część obrad dotyczyła doświadczeń archiwów polskich. Kwestię zwrotu archiwaliów w procesie realizacji postanowień traktatu ryskiego przedstawił Piotr Długołęcki (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). W problematykę zwrotu archiwaliów z Białorusi do Polski na mocy traktatu ryskiego 1921 r. wprowadziła uczestników dr Ewa Rosowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych). O rewindykacji archiwaliów w świetle doświadczeń Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie opowiedział dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych). Sesje moderowała dr hab. Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).

Zachęcamy do zapoznania się z transmisjami z konferencji. Oryginalne nagrania będą dostępne jeszcze przez ok. 2 tygodnie na Facebooku i YouTube.

Dostęp do wszystkich nagrań znajdziesz w artykule zapowiadającym konferencję.