Aktualności

„Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu”

19 Listopada 2021


Zorganizowane w dniach 16-17 listopada 2021 r. przez Archiwa Państwowe „Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu” stało się miejscem intensywnej dyskusji nad przyszłością zachowania WWW w Polsce. Wydarzenie zgromadziło szereg wybitnych specjalistów i specjalistek – przedstawicieli europejskich archiwów WWW, Archiwów Państwowych, administracji publicznej oraz ośrodków akademickich, a także liczną publiczność online

Dyrektor Pietrzyk przemawia.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, fot. Dominika Pruszczyńska.

W przemowie otwierającej spotkanie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk zwrócił uwagę na historyczną wartość zawartości Sieci i konieczność jej zachowania.

– Archiwa Państwowe w Polsce to instytucje nowoczesne, podejmujące stałe wysiłki, aby nie tylko nadążać za postępującą transformacją cyfrową państwa i społeczeństwa, ale także aktywnie włączać się i inicjować – czego przejawem jest choćby łącząca nas dziś inicjatywa „Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu” – w profesjonalny dyskurs determinujący jej przyszły zakres, kształt czy przebieg. Chcę to bardzo mocno podkreślić, że historyczne zasoby internetowe nie są dla nas mniej istotne niż dokumenty papierowe, nawet jeśli metody ich gromadzenia, zabezpieczania i opracowania są tak różne od tradycyjnych metod archiwistyki – mówił podczas spotkania dyrektor Pietrzyk.

Dyrektor Pietrzyk i Józef Orzeł siedzą na fotelach. Józef Orzeł przemawia do mikrofonu. W tle ścianka z logo Archiwa Państwowe.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i Józef Orzeł Przewodniczący Rady do Spraw Cyfryzacji, fot. Dominika Pruszczyńska.

Wydarzenie zorganizowane przez Archiwa Państwowe miało pomóc w wypracowywaniu strategii archiwizacji zasobów polskiego Internetu, szczególnie w zakresie niezbędnych regulacji prawnych, wyboru podmiotu lub grupy podmiotów, który podejmą się tego zadania oraz najbardziej efektywnych metod gromadzenia i udostępniania zbiorów.

Publiczność wydarzenia siedzi na sali.
Publiczność wydarzenia siedzi na sali.

Uczestniczka wydarzenia robi notatki.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu, fot. Dominika Pruszczyńska.

­– Dla administracji państwowej, archiwów, bibliotek czy instytucji kultury Internet nie jest wrogiem, ale sojusznikiem umożliwiającym jeszcze lepszą realizację ich publicznej misji. Wszyscy mamy zaszczyt reprezentować nowoczesne instytucje współtworzące teraźniejszość i przyszłość, a forum i nasze zaangażowanie w debatę na temat archiwistyki webowej jest po prostu kolejnym tego przejawem. Jestem również przekonany, że nadszedł czas, aby w Polsce nie tylko tworzyć ­ i wykorzystywać zawartość WWW, ale także odważnie dążyć do jej systemowego zabezpieczenia i zachowania dla przyszłych pokoleń – dodał dyrektor Pietrzyk.

Publiczność wydarzenia siedzi na sali.

Publiczność wydarzenia siedzi na sali.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu, fot. Dominika Pruszczyńska.

Pierwszego dnia Forum mieliśmy okazję zapoznać się z wieloletnimi doświadczeniami instytucji zagranicznych, które gromadzą, zabezpieczają i udostępniają zasoby pochodzące z World Wide Web. Zaproszeni prelegenci podzielili się także wskazówkami w sprawie powołania polskiego archiwum webowego i wyrazili chęć podjęcia w tym temacie współpracy.

Dyrektor Pietrzyk i Józef Orzeł siedzą na fotelach. W tle ścianka z logo Archiwa Państwowe. Po prawej ekran za zdalnym wystąpieniem Kristinn Sigurðsson.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Prelegent: Kristinn Sigurðsson – wiceprzewodniczący International Internet Preservation Consortium, fot. Dominika Pruszczyńska.

Prelegentka Silvia Sevilla siedzi na fotelu. W tle ścianka z logo Archiwa Państwowe.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Prelegentka: Silvia Sevilla, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, fot. Dominika Pruszczyńska.

Prelegent Daniel Gomes siedzi na fotelu. W tle ścianka z logo Archiwa Państwowe. Obok przy mównicy stoi prowadzący wydarzenie.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Prelegent: Daniel Gomes, Zakład Informatyki Naukowej Portugalskiej Fundacji Nauki i Technologii, fot. Dominika Pruszczyńska.

Na ekranie wystąpienie prelegenta Toma Storrara oraz z drugiej kamery obraz publiczności. Obok przy mównicy stoi prowadzący wydarzenie.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Prelegent: Tom Storrar, Brytyjskie Archiwa Narodowe, fot. Dominika Pruszczyńska.

Prelegentka Mar Perez Morillo przemawia do mikrofonu. W tle logo Archiwa Państwowe.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Prelegentka: Mar Perez Morillo, Hiszpańska Biblioteka Narodowa, fot. Dominika Pruszczyńska.

Prelegent Marton Nemeth siedzi na fotelu. W tle ścianka z logo Archiwa Państwowe.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Prelegent: Marton Nemeth, Państwowa Biblioteka Szechenyiego, fot. Dominika Pruszczyńska.

Drugi dzień konferencji koncentrował się na trzech dyskusjach panelowych, podejmujących zagadnienia metodyczne, technologiczne i prawne. W trakcie rozmów w gronach ekspertów udało się poruszyć najważniejsze problemy i zagadnienia oraz wskazać perspektywy możliwych działań, związanych z archiwizacją zasobów Internetu. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że program zabezpieczania części zasobów WWW musi bezwzględnie szanować prawa użytkowników Internetu i w pełni respektować przepisy dotyczące ochrony prywatności.

10 osób siedzi na fotelach ustawionych w półokręgu na scenie.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Panel metodyczny, fot. Dominika Pruszczyńska.

3 osoby na fotelach, do mikrofonu mówi dyrektor Harc.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Panel metodyczny. Dyskusję moderuje dr hab. Lucyna Harc, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, fot. Dominika Pruszczyńska.

8 osób siedzi na fotelach ustawionych w półokręgu na scenie.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Panel technologiczny, fot. Dominika Pruszczyńska.

7 osób siedzi na fotelach ustawionych w półokręgu na scenie.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Panel prawny, fot. Dominika Pruszczyńska.

Zobacz zakładkę wydarzenia.