Aktualności

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa

Weź udział online w I Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”! Spotkanie odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Gdyni. W Radzie Programowej Kongresu zasiada Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk a Archiwa Państwowe są partnerem wydarzenia

Organizatorami Kongresu są: Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademia Marynarki Wojennej i Miasto Gdynia.

Celem Kongresu będzie prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim.

Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie, część wystąpień zostanie poświęcona doświadczeniom naszych wschodnich sąsiadów w zakresie skuteczności tradycyjnych zabezpieczeń obiektów zabytkowych i zbiorów, stosowania nowych technologii i weryfikacji założeń planów ochrony zabytków na wypadek zaistnienia konfliktu zbrojnego.

Wydarzenie ma zbliżyć środowiska, właścicieli i zarządców zabytków, służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dóbr kultury.

12 Maja 2023

Weź udział online w I Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”! Spotkanie odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Gdyni. W Radzie Programowej Kongresu zasiada Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk a Archiwa Państwowe są partnerem wydarzenia

Organizatorami Kongresu są: Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademia Marynarki Wojennej i Miasto Gdynia.

Celem Kongresu będzie prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim.

Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie, część wystąpień zostanie poświęcona doświadczeniom naszych wschodnich sąsiadów w zakresie skuteczności tradycyjnych zabezpieczeń obiektów zabytkowych i zbiorów, stosowania nowych technologii i weryfikacji założeń planów ochrony zabytków na wypadek zaistnienia konfliktu zbrojnego.

Wydarzenie ma zbliżyć środowiska, właścicieli i zarządców zabytków, służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dóbr kultury.

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa
Data wydarzenia:
Od : 31 Maja 2023
Do : 02 Czerwca 2023
Miejsce wydarzenia:
Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Wśród prezentowanych obszarów tematycznych przedstawianych na Kongresie będą m.in.:

  • bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych i sytuacjach kryzysowych,
  • nowe technologie w bezpieczeństwie i ochronie dóbr kultury,
  • nowe technologie w konserwacji i opiece nad obiektami ruchomymi i nieruchomymi,
  • najnowsze systemy informatyczne wspierające ochronę dóbr kultury,
  • muzea, biblioteki i archiwa jako użytkownicy nowoczesnych narzędzi technologicznych,
  • nowe technologie w międzynarodowym i krajowym prawie ochrony dóbr kultury,
  • wyzwania dla nowych technologii w ochronie dóbr kultury,
  • wirtualne muzea, digitalizacja oraz inne formy wykorzystania nowych technologii w ochronie i upowszechnianiu dóbr kultury,
  • dobre praktyki wykorzystania najnowszych technologii w instytucjach kultury.

Zobacz szczegółowe informacje o Kongresie, program wydarzenia i sposób zgłaszania udziału na stronie Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa.

Zgłoszenia udziału online można przesyłać do 20 maja 2023 r.

Śledź aktualności na profilu KOBED Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa na Facebooku.