Aktualności

II Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa

Archiwa Państwowe zostały partnerem II Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa KOBED. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w dniach 2–5 czerwca 2024 r. Kongres przebiega w tym roku pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe w konflikcie zbrojnym”

26 Kwietnia 2024

Archiwa Państwowe zostały partnerem II Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa KOBED. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w dniach 2–5 czerwca 2024 r. Kongres przebiega w tym roku pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe w konflikcie zbrojnym”

Celem II Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa będzie prezentacja – zarówno teoretyczna, jak i praktyczna – możliwości ochrony dóbr kultury w obliczu współczesnych zagrożeń kryzysowych, w tym również konfliktów zbrojnych. Jego uczestnicy podejmą wieloaspektowe rozważania o potrzebie aktualizacji obowiązujących regulacji krajowych i międzynarodowych w obszarze ochrony dziedzictwa. Planowane dyskusje na temat form wspierania ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach objętych konfliktem zbrojnym poszerzą refleksję nad kwestiami związanymi z planowaniem i organizowaniem ochrony zabytków.

Językiem Kongresu będzie j. polski i j. angielski.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Przejdź do formularza zgłoszenia.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

  • zgłoszenie biernego (bez wystąpienia) stacjonarnego działu – do 20 maja 2024 r.
  • zgłoszenie biernego (bez wystąpienia) on line  udziału – do 27 maja 2024 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować do dr Katarzyny Góralczyk tel.: +48 795 725 725, mail: kobed@ibd.org.pl.

Organizatorami kongresu są: Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Miasto Gdynia.

Więcej informacji na stronie Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa.