Aktualności

III edycja konferencji naukowej “Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989”

12 Października 2020


15 października w godzinach 16.00-19.00 w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze odbędzie się III edycja konferencji naukowej „Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989”

Konferencja ma na celu prezentację wyników badań nad systemami totalitarnymi i ich wpływem na kondycję człowieka, jego system wartości, norm i zasad. Ponadto próbuje pokazać różne postawy ludzi, zarówno tych, którzy współpracowali z państwem komunistycznym, jak i tych, którzy stawiali mu opór oraz odpowiedzieć na pytanie, jakie były motywy działania obu tych grup.

Temat przewodni tegorocznej edycji to „Od aborcji do eutanazji. Praktyki systemów totalitarnych na środkowym Nadodrzu w latach 1933-1989”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z nią ograniczenia referaty wygłoszone podczas konferencji transmitowane będą on-line na kanale YouTube Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Program konferencji obejmuje następujące tematy:

  1.  „Obrona życia w starożytnym Izraelu i jej uwarunkowania historyczne” (ks. prof. zw. dr hab. Janusz Lemański, Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej US),
  2. „Koncepcja człowieka w ideologiach nazizmu i komunizmu” (ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, KUL),
  3. „Praktyki eutanazji w ramach realizacji „ustaw norymberskich” z 15.09.1935 r. na Środkowym Nadodrzu w latach 1938-1945, m.in. w Żarach i Obrzycach” (dr hab. prof. UZ Bernadetta Nitschke-Szram, Instytut Nauk Prawnych. Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa),
  4. „Przemoc seksualna na Ziemiach Zachodnich i Północnych w ostatnich miesiącach wojny i pierwszych miesiącach po jej zakończeniu. Praktyka zdobywcy?” (dr Joanna Hytrek-Hryciuk, IPN Wrocław),
  5. „Ustawa z 27 kwietnia 1956 r. i jej następstwa w praktyce PRL na Środkowym Nadodrzu. Genowefa Abłażej.” (Ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Katedra Historii Kościoła i Patrologii US),
  6. „Naziści wobec kobiet w niemieckich obozach koncentracyjnych w świetle dokumentów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund” (dr Zbigniew Stanuch, IPN Szczecin),
  7. „Eutanazja chorych psychicznie w szpitalu psychiatrycznym w Obrzycach – specyfika, przebieg i memento na dziś” (Ryszard Maciejewski – lekarz psychiatra).
Plakat z zaproszeniem na konferencję.

Organizatorami wydarzenia są Archiwum Państwowe w Zielonej Górze i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Zielonej Górze. Konferencję patronatem honorowym objęli Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego ksiądz dr hab. Grzegorz Chojnacki.

Konferencja współfinansowana jest z budżetu Miasta Zielona Góra, a patronat medialny nad nią sprawują: Gość Niedzielny, Tygodnik Katolicki Niedziela, Gazeta Lubuska, telewizja TVP3 Gorzów Wielkopolski oraz Radio Zachód i Radio Zielona Góra.

WYDARZENIE: Konferencja naukowa „Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989” III edycja „Od aborcji do eutanazji. Praktyki systemów totalitarnych na środkowym Nadodrzu w latach 1933-1989”

DATA: 15 października w godzinach 16.00-19.00

MIEJSCE: (online) kanał Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na YouTube

Szczegóły na http://konferencjatotalitaryzm.pl/