Aktualności

III Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze

03 Listopada 2021


Już jutro na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbędą się III Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze – cykliczna ogólnopolska konferencja naukowa współorganizowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Instytut Historii UPH

Banner z zaproszeniem na wydarzenie z jego nazwą III Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze „Twórcy nietypowi i ich pozostałość aktowa”, datą 4 listopada i miejscem Wydział Nauk Humanistycznych UPH, ul. Żytnia 39, sala 1.6

Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, organizowane od 2017 r., wpisały się już w kalendarz ważnych dla archiwistów wydarzeń w Polsce. Cykl konferencji przyciąga zarówno uniwersyteckich teoretyków, jak i osoby wykonujące zawód archiwisty. Tym razem spotkanie odbędzie się pod hasłem: „Twórcy nietypowi i ich pozostałość aktowa”. Ma ono zwrócić uwagę na te rodzaje materiałów archiwalnych w zasobie archiwalnym, których użytkownik by się w nim nie spodziewał, oraz wzbudzić dyskusję na temat sposobów ich ewidencjonowania i opisu archiwalnego.

W programie znalazły się wystąpienia badaczy reprezentujących środowiska akademickie takie jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Sieć archiwów państwowych będą reprezentować badacze z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Olsztynie i Archiwum Państwowego w Warszawie. Nie zabraknie również przedstawicieli siedleckiego środowiska archiwalnego z Archiwum Państwowego w Siedlcach i Instytutu Historii UPH.

Program konferencji (pdf, 5,49 MB)

Program konferencji (docx, 22,8 KB)

Obrady odbywać się będą w sali 1.6 Wydziału Nauk Humanistycznych UPH przy ul. Żytniej 39 w godz. 9:00-18:00. Wstęp wolny.