Aktualności

Inauguracja cyklu wykładów „Konarski Lectures”

Wczoraj zainaugurowaliśmy nowy cykl międzynarodowych wykładów archiwalnych „Konarski Lectures”. Gościem specjalnym pierwszej edycji wydarzenia była prof. Luciana Duranti – teoretyk i profesor archiwistyki w School of Library, Archival and Information Studies na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie

13 Października 2022
Aula wykładowa. Publiczność siedzi na krzesłach na auli.

Wczoraj zainaugurowaliśmy nowy cykl międzynarodowych wykładów archiwalnych „Konarski Lectures”. Gościem specjalnym pierwszej edycji wydarzenia była prof. Luciana Duranti – teoretyk i profesor archiwistyki w School of Library, Archival and Information Studies na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie

W auli budynku Starej Biblioteki na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego zgromadziło się prawie 200 słuchaczy – archiwistów, historyków, studentów archiwistyki, historii i dziedzin pokrewnych oraz osób zainteresowanych tematyką. Wydarzenie otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

– Inaugurujemy cyklu wykładów „Konarski Lectures”. Mam nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z Państwa uznaniem i na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń związanych z rozwojem i promowaniem archiwistyki, a także stanie się oknem na świat, dzięki któremu my w Polsce, będziemy mogli zaznajamiać się z tym, co się dzieje w archiwistyce światowej, a z drugiej strony będziemy dzielili się z Państwem naszymi doświadczeniami i osiągnięciami – mówił dyrektor Pietrzyk.

Pamięci Kazimierza Konarskiego

Otwierający cykl wykład został przygotowany z okazji przypadającej w listopadzie br. 50. rocznicy śmierci profesora Kazimierza Konarskiego – wybitnego polskiego historyka i archiwisty, autora wydanego w 1929 r. podręcznika dla pracowników archiwów „Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania”.

Wykład i debata

Prof. Luciana Duranti mówiła o postępującej cyfryzacji i wyjaśniała, dlaczego w obecnych czasach potrzebujemy teorii archiwalnej bardziej niż kiedykolwiek.  Wykład był prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.  Specjalnie dla osób, które nie mogły wziąć udziału w wydarzeniu, wkrótce udostępnimy nagranie wystąpienia.

W drugiej części spotkania odbyła się debata poświęcona postaci profesora Kazimierza Konarskiego i jego dokonaniom na polu polskiej i europejskiej myśli archiwalnej. W dyskusji moderowanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka wzięli udział przedstawicieli różnych ośrodków naukowych:

  • dr hab., prof. UMK Waldemar Chorążyczewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, Archiwum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • prof. dr hab. Janusz Łosowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Irina Matjasz z Kijowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na uczestników wydarzenia czekały także wydawnictwa Archiwów Państwowych oraz nowe wydanie podręcznika profesora Kazimierza Konarskiego „Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania”.