Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie CKAOD kadencji 2020-2022

03 Grudnia 2020


Wczoraj, 2 grudnia br., odbyło się pierwsze posiedzenie Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji w kadencji 2020-2022

Inauguracyjne spotkanie odbyło się przy użyciu aplikacji MS Teams. Jako pierwszy głos zabrał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, następnie dr hab. Lucyna Harc – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Anna Jastrzębska-Pawlak – dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego oraz  Przewodnicząca Komisji Katarzyna Jaskółka-Leśniak. W dalszej kolejności głos zabrała wiceprzewodnicząca i pozostali członkowie CKAOD.

Członkowie CKAOD podczas spotkania w aplikacji MS Teams.
I posiedzenie CKAOD w kadencji 2020-2022.

Pierwsze posiedzenie Komisji zostało poświęcone w pełni sprawom organizacyjnym oraz wstępnemu ustaleniu zakresu prac w kadencji 2020-2022. Ostateczny program prac CKAOD zostanie zatwierdzony na kolejnym spotkaniu, które zaplanowano na dzień 10 grudnia br., a następnie opublikowany na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Członkowie Komisji mieli okazję również zapoznać się z propozycjami i sugestiami zakresów tematycznych przyszłych prac zaproponowanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz zastępcę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Sugestie te dotyczyły m.in.:

  • wypracowania stanowiska w zakresie zarządzania dokumentacją w przyszłym prawie archiwalnym: jak powinno być uregulowane, a jak jest dzisiaj, czy obecne regulacje są wystarczające, czy być może wymagają dalszych prac w tym zakresie (analiza obecnego stanu prawnego);
  • pochylenia się nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą dokumentacją elektroniczną;
  • podjęcia próby zajęcia się tematem niezwykle obszernym, ale też niezbędnym do przepracowania, jakim jest „archiwizacja internetu”.

CKAOD to organ doradczy i opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych. Więcej o Komisji w zakładce.