Aktualności

IV Ogólnopolska konferencja “Educare necesse est – dziedzictwo pamięci”

W dniach 13–14 czerwca 2019 r. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji archiwistów i historyków “Educare necesse est – dziedzictwo pamięci”. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń

Archiwa, przechowując i troszcząc się o pamięć narodu, były i nadal są częścią polskiego dziedzictwa kulturowego. W XXI w. ich rola jednak nieco się zmienia — przekazując wiedzę o przeszłości i jej dziedzictwie, a przy tym o praktycznym znaczeniu dokumentów w naszym codziennym życiu, uczestniczą one w większym niż do niedawna stopniu w procesie kształcenia i wychowania człowieka jako członka społeczeństwa obywatelskiego.

Z tego względu, jak również z uwagi na fakt jubileuszu dwóch ważnych rocznic — 100. rocznicy odrodzenia państwa polskiego oraz 100. rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami — tematem obrad tegorocznej IV Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…” będzie problematyka związana z szeroko rozumianym dziedzictwem pamięci.

20 Lutego 2019
logo sowa

W dniach 13–14 czerwca 2019 r. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji archiwistów i historyków “Educare necesse est – dziedzictwo pamięci”. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń

Archiwa, przechowując i troszcząc się o pamięć narodu, były i nadal są częścią polskiego dziedzictwa kulturowego. W XXI w. ich rola jednak nieco się zmienia — przekazując wiedzę o przeszłości i jej dziedzictwie, a przy tym o praktycznym znaczeniu dokumentów w naszym codziennym życiu, uczestniczą one w większym niż do niedawna stopniu w procesie kształcenia i wychowania człowieka jako członka społeczeństwa obywatelskiego.

Z tego względu, jak również z uwagi na fakt jubileuszu dwóch ważnych rocznic — 100. rocznicy odrodzenia państwa polskiego oraz 100. rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami — tematem obrad tegorocznej IV Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…” będzie problematyka związana z szeroko rozumianym dziedzictwem pamięci.

Konferencja "Educare necesse est - dziedzictwo pamięci"
Data wydarzenia:
Od : 13 Czerwca 2019
Do : 14 Czerwca 2019
Miejsce wydarzenia:
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28), Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9)

Referaty, komunikaty i dyskusje IV Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków będą koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  1. Pamięć odradzającej się państwowości w edukacji publicznej,
  2. Archiwa a pamięć.

W ramach konferencji przewidziane są sesje z referatami i komunikatami oraz warsztaty praktyczne organizowane w trzech archiwach warszawskich – Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Państwowym w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Pierwszego dnia konferencji miejscem obrad będzie Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28). Drugiego dnia w godzinach przedpołudniowych zostaną przeprowadzone warsztaty, po południu natomiast, w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9), nastąpi podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji.

Zgłoszenia udziału w obradach z referatem lub komunikatem (15 min.) można nadsyłać do 15 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia bez referatu przyjmowane będą do 15 maja 2019 r. Uczestnicy konferencji zainteresowani udziałem w warsztatach proszeni są o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w tych zajęciach do 15 kwietnia 2019 r. (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność wpływu).

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu. Opłaty konferencyjna oraz za uczestnictwo w warsztatach nie są wymagane. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonych formularzach na adres mailowy: edukacja@warszawa.ap.gov.pl.

Organizatorami konferencji są: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Samodoskonalenia Nauczycieli oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Zaproszenie (docx, 26,6 KB)

Zgłoszenie bez referatu (docx, 17 KB)

Zgłoszenie na warsztaty (docx, 17 KB)

Zgłoszenie referatu (docx, 17,5 KB)