Aktualności

IX Marcowy Maraton Archiwalny w Archiwum Państwowym w Kaliszu

28 Lutego 2020


Już 1 marca br. w Archiwum Państwowym w Kaliszu rusza kolejna edycja Marcowego Maratonu Archiwalnego

Marcowy Maraton Archiwalny to cykliczna impreza, organizowana corocznie na pamiątkę pierwszego przekazania akt do AP w Kaliszu w marcu 1951 r. Tegoroczna, dziewiąta już edycja MMA będzie trwała od 1 do 27 marca br. W ramach Maratonu zaplanowano 7 wydarzeń.

Plakat informujący kolejno o wydarzeniach Maratonu.

1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przedstawiciele Archiwum wraz ze Stowarzyszeniem „Pro Kalisia” oraz Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Archiwaliów złożą kwiaty i znicze pod ekspozycją upamiętniającą bohaterów zamordowanych w kaliskim więzieniu.

6 marca o godz. 12:00 Dyrektor Archiwum dr Grażyna Schlender wygłosi w siedzibie placówki prelekcję pt. „Żołnierze Wyklęci ziemi kaliskiej w świetle materiałów archiwalnych” – wstęp wolny.

10 marca o godz. 12:00 archiwiści spotkają się z darczyńcami, którzy w ubiegłym roku przekazali swoje archiwalia do Archiwum.

13 marca o godz. 12:00 w siedzibie AP w Kaliszu odbędzie się promocja książki „Kaliska Policja i policjanci w okresie II Rzeczypospolitej” opracowanej przez Grzegorza Walisia, kustosza Archiwum – wstęp wolny.

19 marca o godz. 10:00 zorganizowane zostaną warsztaty genealogiczno-konserwatorskie w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” – wstęp wolny.

24 marca o godz. 12:00 pracownicy Archiwum przeprowadzą warsztaty pt. „Zdefiniuj, poszukaj, przeglądaj” w oparciu o serwis www.szukajwarchiwach.gov.pl.

Cykl imprez zakończy się 27 marca szkoleniem kancelaryjno-archiwalnym dla wytwórców niepaństwowego zasobu archiwalnego (obowiązują wcześniejsze zapisy drogą mailową pod adresem: sekretariat@archiwum.kalisz.pl).

Ponadto, w ramach IX MMA na stronie internetowej AP w Kaliszu ukażą się 2 nowe wystawy on-line pt. „Nadaję Ci imię…” oraz „Tam się wyrabiają rzeczy niemożliwe…, czyli nierząd i prostytucja doby międzywojnia w świetle materiałów archiwalnych”. Ogłoszone zostaną także tegoroczne tematy obowiązujące w kolejnej edycji konkursu „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”.

Współorganizatorami IX MMA są Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Archiwaliów.