Aktualności

Jubileusz 100-lecia Archiwum Państwowego w Lublinie

26 Września 2019


Archiwum Państwowe w Lublinie, jako jedno z pierwszych powołanych dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, obchodziło w ubiegłym tygodniu stulecie swojego istnienia


Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie dr Piotr Dymmel, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

W czwartek, 19 września br., w siedzibie lubelskiego archiwum odbyła się jubileuszowa uroczystość. 100-lecie Archiwum Państwowego w Lublinie obchodzono w gronie dyrekcji, pracowników oraz archiwistów z całej Polski przybyłych na XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. W wydarzeniu uczestniczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Joanna Chojecka. Nie zabrakło również włodarza miasta, Prezydenta dr. Krzysztofa Żuka, przedstawicieli urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego oraz ludzi kultury związanych z Lublinem i współpracujących z tamtejszym archiwum dyrektorów placówek muzealnych, oświatowych, a także przedstawicieli środowiska akademickiego.

Wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.

Wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Publiczność podczas 100-lecia APL.
100-lecie Archiwum Państwowego w Lublinie, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Na ręce Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotra Dymmela gratulacje i życzenia złożyli m.in. dyrektorzy pozostałych archiwów państwowych. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz Prezydent Miasta Lublin wręczyli dyplomy i medale zasłużonym pracownikom.

Dyrektorzy archiwów państwowych składają życzenia dla Archiwum Państwowego w Lublinie
Dyrektorzy archiwów państwowych składają życzenia dla Archiwum Państwowego w Lublinie, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Wyróżnieni przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dyplomami za długoletnią pracę i zaangażowanie na rzecz Archiwum Państwowego w Lublinie i narodowego zasobu archiwalnego. Fotografia zbiorowa.
Wyróżnieni przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dyplomami za długoletnią pracę i zaangażowanie na rzecz Archiwum Państwowego w Lublinie i narodowego zasobu archiwalnego, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Prezydent Miasta Lublin wręcza Medal Zasłużony dla Miasta Lublin dla Archiwum Państwowego w Lublinie
Prezydent Miasta Lublin wręcza Medal Zasłużony dla Miasta Lublin dla Archiwum Państwowego w Lublinie, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Historię lubelskiego archiwum przybliżył zebranym Zastępca Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie Krzysztof Kołodziejczyk. W programie uroczystości znalazły się również akcenty muzyczne, w tym z udziałem lubelskich archiwistów. Wystąpili Agnieszka Jagiełło i Piotr Kilian oraz zespół „Głuskowianki”.

Wystąpienie o historii lubelskiego archiwum, w tle na monitorze materiały archiwalne.
Wystąpienie o historii lubelskiego archiwum, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Druga część spotkania była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń archiwistów oraz osób związanych z archiwistyką. Dyskusję poprowadził Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Gościem specjalnym wieczoru był Pan Cezary Harasimowicz. Znany scenarzysta i aktor podzielił się przejmującą historią swojej rodziny, którą odkrywał, poznając tajniki pracy archiwisty.

Panel Kontynuacja i zmiana. Rozmowa o archiwach państwowych.
Panel “Kontynuacja i zmiana. Rozmowa o archiwach państwowych”, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Spotkanie z Cezarym Harasimowiczem. W tle ekran z tytułem - Źródło archiwalne w warsztacie pracy pisarza.
Spotkanie z Cezarym Harasimowiczem, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.


Pytania z sali, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.