Aktualności

Kaliskie historie z rodzinnych archiwów

03 Września 2020


Do 13 listopada 2020 r. odwiedzający Archiwum Państwowe w Kaliszu mogą zapoznać się z wyjątkową wystawą „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów”.

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprezentowało w piątek wystawę i towarzyszący jej katalog, inaugurując tym samym nową, lokalną odsłonę ogólnopolskiego projektu Archiwów Państwowych „Archiwa Rodzinne Niepodległej”.

Trzy osoby stoją w równych odstępach.
Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender prezentuje katalog “Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów”, a towarzyszą jej kuratorzy wystawy: Grzegorz Waliś i Małgorzata Szczepaniak. Fot. Karol Andrzejewski.

Spotkanie otworzyła dyrektor Archiwum dr Grażyna Schlender, uroczyście witając przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się darczyńcy, który przekazali swoje rodzinne pamiątki do archiwum – Anna Jabłkowska-Klimas, Alina Kałużna, Józef Kaczkowski, Jan Mak, Stanisław Perliński, Marek Wróbel, Małgorzata Wrotkowska.

Grupa uczestników wydarzenia w maseczkach.
Na otwarcie wystawy stawili się darczyńcy i przyjaciele Archiwum. Fot. Mieczysław Zaremba.

Dyrektor Archiwum omówiła ideę przedsięwzięcia, które jest swoistym ukłonem w stronę darczyńców. Zwróciła również uwagę na emocjonalną i historyczną wartość domowych archiwaliów.

Po wystawie gości oprowadziła jej współautorka Małgorzata Szczepaniak. Ekspozycja składa się z 55 dokumentów przekazanych przez 19 darczyńców. Archiwalia podzielono na 11 grup tematycznych: walka o niepodległość i granice II RP, odbudowa Kalisza, służba wojskowa, polityka, organizacje społeczne, życie na emigracji, religia, handel i rzemiosło, oświata, sport, znani kaliszanie. Każdy dokument opatrzono informacją z jakiego zespołu pochodzi i przez kogo został ofiarowany. Na tablicach umieszczono także ogólne komentarze do każdego z tematów oraz do każdego z dokumentów. Odzwierciedleniem wystawy jest katalog, który otrzymali uczestnicy spotkania.

Wystawę przygotowali pracownicy Archiwum Państwowego w Kaliszu: Małgorzata Szczepaniak i Grzegorz Waliś pod kierownictwem dyrektora APK dr Grażyny Schlender i przy wsparciu technicznym Tomasza Dalinkiewicza.

Grupa gości wydarzenia ogląda zainstalowane przy ścianie plansze wystawy.
Prezentacja wystawy. Ostatnie dwie tablice zostały poświęcone były znanym kaliszanom. Fot. Karol Andrzejewski.

W październiku udostępniona zostanie również wirtualna wersja ekspozycji na stronie internetowej www.archiwum.kalisz.pl w zakładce „Wystawy on-line”.

Goście wydarzenia zostali zaproszeni również na Dzień Archiwisty, który odbędzie się 30 września br. Kaliscy archiwiści będą służyć wszystkim zainteresowanym wsparciem i fachowymi poradami na temat sposobów prowadzenia domowego archiwum i zabezpieczania rodzinnych dokumentów.

Wystawa: „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów”

Data: 28 sierpnia – 13 listopada 2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tj. 7.30-15.30

Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 207

ZAPRASZAMY NA STRONĘ PROJEKTU ARCHIWA RODZINNE NIEPODLEGŁEJ.