Aktualności

Kartoteka cmentarza żydowskiego w Łodzi trafi na Szukaj w Archiwach

18 Marca 2021


Ponad 65 tys. kart pochówkowych cmentarza żydowskiego w Łodzi zostanie skopiowanych cyfrowo i udostępnionych w Internecie m.in. w serwisie Archiwów Państwowych – Szukaj w Archiwach.

Udostępnienie kart w sieci będzie efektem podpisanej wczoraj umowy pomiędzy Gminą Żydowską w Łodzi, Fundacją Dziedzictwa Kulturowego, a Archiwum Państwowym w Łodzi.

Karty pochodzą z okresu od końca XIX w. do połowy XX w. Znajdujące się na nich dane umożliwiają poznanie m.in. daty śmierci, lokalizacji pochówku czy ostatniego miejsca zamieszkania osób pochowanych na nekropolii przy ul. Brackiej.

Karty pochówkowe cmentarza żydowskiego w Łodzi
Karty pochówkowe cmentarza żydowskiego w Łodzi, fot. Archiwum Państwowe w Łodzi.

– To unikalny zasób archiwalny. Dziś nie znamy drugiego cmentarza żydowskiego w Polsce, z tak zachowaną dokumentacją. To kolejna ważna rzecz, bo proszę pamiętać również o tym, że w Archiwum Państwowym w Łodzi przechowywane są akta łódzkiego getta – mówił podczas podpisania umowy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Cmentarz przy ul. Brackiej w Łodzi założono w 1892 r. i jest największym cmentarzem żydowskim w Polsce. W czasie II wojny światowej chowano na nim Żydów z Litzmannstadt Getto. W 2015 roku nekropolia została uznana za Pomnik Historii. Na cmentarzu odnaleźć można nagrobki Seweryna Sterlinga, rodziców Juliana Tuwima i Artura Rubinsteina, a także monumentalne mauzoleum łódzkiego fabrykanta Izraela Poznańskiego.

Wywiady dla mediów.
Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Żydowską w Łodzi, Fundacją Dziedzictwa Kulturowego, a Archiwum Państwowym w Łodzi, fot. Archiwum Państwowe w Łodzi.

Umowę w obecności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka sygnowali Józef Weininger – przewodniczący Gminy Żydowskiej w Łodzi, Michał Laszczkowski – prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego oraz Piotr Zawilski – dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi. Zbiór stanowiący własność Gminy Żydowskiej w Łodzi przekazany został już w depozyt do łódzkiego Archiwum Państwowego, gdzie zostanie zdigitalizowany. Wcześniej karty poddano zabiegowi fumigacji, wykonanemu przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego.

Zeskanowane akta po ich zindeksowaniu zostaną zamieszczone na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl, www.cmentarzezydowskie.org oraz stronie gminy żydowskiej.