Aktualności

Kartoteka cmentarza żydowskiego w Łodzi w Szukaj w Archiwach!

66,8 tys. kopii cyfrowych kart z kartoteki cmentarza żydowskiego w Łodzi można już przeglądać w serwisie Szukaj w Archiwach! Zdigitalizowana kartoteka została zaprezentowana dziś w siedzibie Archiwum Państwowego w Łodzi

13 Maja 2022
Karty w szarym pudełku archiwalnym.

66,8 tys. kopii cyfrowych kart z kartoteki cmentarza żydowskiego w Łodzi można już przeglądać w serwisie Szukaj w Archiwach! Zdigitalizowana kartoteka została zaprezentowana dziś w siedzibie Archiwum Państwowego w Łodzi

Kartoteka należąca do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi trafiła jako depozyt do Archiwum Państwowego w 2021 roku. Cenne zbiory zostały ułożone alfabetycznie, zeskanowane i zabezpieczone. Wykonano 66,8 tys. kopii cyfrowych, które można zobaczyć w serwisie Archiwów Państwowych – Szukaj w Archiwach. Podczas prezentacji zdigitalizowanej kartoteki dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi Bartosz Górecki przekazał również jej kopie cyfrowe przewodniczącemu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi Józefowi Weiningerowi oraz wiceprzewodniczącemu Tomaszowi Rosłońskiemu.

Ewidencja cmentarza żydowskiego w Łodzi stanowi cenne źródło historyczne i genealogiczne. Pierwsze wpisy sięgają końca XIX wieku. Liczne pochodzą z lat 40. XX wieku, czyli z okresu funkcjonowania Litzmannstadt Getto. Oprócz imienia, nazwiska i wieku zmarłych osób, odczytać można imię ojca a często również informację o ostatnim miejscu zamieszkania. Na kartach podawane są dokładne daty zgonów i miejsca pochówków.

Nad zabezpieczeniem zbioru ponad 65 tysięcy kart jednej z największych żydowskich nekropolii pracował zespół łódzkiego archiwum. Archiwiści nadali kartom ostateczny układ, dzieląc je na 83 jednostki archiwalne. Materiały te zostały przepakowane do pudeł bezkwasowych, które są przechowywane w magazynach archiwalnych Archiwum Państwowego w Łodzi.

Prace zabezpieczające wykonano dzięki inicjatywie założyciela Fundacji Dziedzictwa Kulturowego Michała Laszczkowskiego i decyzji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.