Aktualności

Kolejne czasopisma Archiwów Państwowych na liście czasopism punktowanych MEiN

Opublikowany został nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki. Do „Archeionu”, który jest na liście od 2019 r., oraz tytułów wydawanych i współwydawanych przez Archiwa Państwowe dodanych na listę w 2021 roku, dołączyło kolejnych 5 pozycji!

 

19 Lipca 2023
Książki

Opublikowany został nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki. Do „Archeionu”, który jest na liście od 2019 r., oraz tytułów wydawanych i współwydawanych przez Archiwa Państwowe dodanych na listę w 2021 roku, dołączyło kolejnych 5 pozycji!

 

Obecnie na liście znajdują się:

 • „Archeion”
 • „Teki archiwalne”
 • „Miscellanea Historico-Archivistica”
 • „Krakowski Rocznik Archiwalny”
 • „Szkice Archiwalno-Historyczne”
 • „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”
 • „Przegląd Archiwalno-Historyczny”
 • „Rocznik Łódzki”
 • „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”

Oraz dodane w tym roku:

 • „Archiwariusz Zamojski”
 • „Kronika Warszawy”
 • „Prace Historyczno-Archiwalne”
 • „Rocznik Leszczyński”
 • „Studia Archiwalne”

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych