Aktualności

Kolejne materiały z NAHB w Mińsku w Lubelskim Archiwum Cyfrowym

28 Stycznia 2021


Kolejna seria skanów staropolskich ksiąg sądowych z XVI i XVII w., przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku, została udostępniona w Lubelskim Archiwum Cyfrowym

Pozyskanie skanów staropolskich ksiąg sądowych z terenów współczesnej Lubelszczyzny, znajdujących się obecnie w archiwum w Mińsku, to wynik współpracy, jaką w ubiegłym roku Archiwum Państwowe w Lublinie nawiązało z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Zdigitalizowane materiały obejmują 18 ksiąg sądowych i jedno bifolium. Księgi powstały w kancelariach ziemskich: lubelskiej i urzędowskiej; grodzkich: chełmskiej i horodelskiej; miejskiej Lublina i Sądu dla Miast Ordynacji Zamojskiej. Archiwalia pochodzą z XVI i XVII w.

Ręcznie kaligrafowana strona księgi.
Księga ziemska lubelska, Zapisy z lat 1548-1552, zespół 1768, op. 1, sygn. 2

Kopie cyfrowe ksiąg otwierają nowe możliwości badawcze i okazję do poznania źródeł do dziejów Lublina, Zamościa, województwa lubelskiego, bełskiego i ziemi chełmskiej oraz historii rodzin i miejscowości uwiecznionych na ich kartach.

Pozyskanie kopii cyfrowych archiwaliów mińskich stanowi kolejny etap procesu uzupełniania staropolskiego zasobu akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie, o zbiory Poloników mińskich w formie elektronicznej. Zapoczątkowany został on w 2018 r., a jego wynik spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Ręcznie kaligrafowana strona księgi.
Trybunał Zamojski dla Miast Ordynacji Zamojskiej, 1669-1674, zesp. 1717, sygn. 1

Zobacz skany w portalu Lubelskie Archiwum Cyfrowe. W zakładce POLONICA na tym portalu znajdują się informacje o zdigitalizowanych archiwaliach, ich zestawienie w formie tabelarycznej oraz kopie cyfrowe ksiąg.