Aktualności

Kolejny krok na drodze do poprawy infrastruktury Archiwów Państwowych

Z radością informujemy, że dzięki wieloletnim staraniom Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych we współpracy i przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” na lata 2023-2052

24 Października 2023
Projekt graficzny nowego budynku archiwum. Podłużny dwuczęściowy budynek z czerwonej cegły. Przeszklenie na ścianie budynku i dookoła rotundy.

Z radością informujemy, że dzięki wieloletnim staraniom Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych we współpracy i przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” na lata 2023-2052

Program ma na celu poprawę możliwości gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych oraz optymalizację warunków ich przechowywania. Do tego niezbędna jest nowoczesna, wielofunkcyjna, specjalistyczna i energooszczędna infrastruktura. Budynki spełniające wymienione założenia powstaną w Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Szczecinie.

Realizacja Programu „Archiwa” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jest zadaniem pionierskim i nowatorskim w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zadanie zostanie zrealizowane w formule DBFM (Design, Build, Finance, Maintain). Na podstawie umów Partner Prywatny będzie odpowiadał za przeprowadzenie inwestycji, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń (etap inwestycyjny) oraz techniczne utrzymanie wszystkich obiektów przez okres 25 lat od wybudowania, z zachowaniem pełnej sprawności instalacji i urządzeń oraz utrzymaniem prawidłowych parametrów wilgotności i temperatury dla przechowywanych materiałów archiwalnych.

Przyjęta uchwała Rady Ministrów otwiera drogę do kolejnych działań polegających m.in. na: zaproszeniu partnerów do składania ofert, wyboru partnera prywatnego oraz zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Za wsparcie i współpracę dziękujemy  Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A.

Projekt jest elementem realizacji „Strategii Rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021 -2030” (cel operacyjny: Archiwa w przestrzeni. Przestrzeń w Archiwach. Poprawa i rozwój infrastruktury Archiwów Państwowych).