Aktualności

Konferencja „Archiwa ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania” w Krakowie

21 Września 2021


W ubiegłym tygodniu, 16-17 września 2021 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Archiwa ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”. Wydarzenie patronatem honorowym objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Obrady miały miejsce w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35. Dr Dorota Drzewiecka, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i dr Kamila Follprecht, zastępca dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie przywitały gości w imieniu organizatorów. Konferencję otworzyła dr hab. Lucyna Harc, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Sześć osób siedzi za stołem konferencyjnym. Dyrektor Harc przemawia na podeście.
Dr hab. Lucyna Harc, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przemawia podczas otwarcia konferencji, fot. Monika Cołbecka i Hubert Mazur.

W trakcie konferencji zgromadzeni goście z Polski i zagranicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy w rodzinie archiwów, gęsto wrośniętych w struktury społeczne, gospodarcze, religijne oraz polityczne współczesnego świata, można wyodrębnić – a jeśli tak, to również zdefiniować – archiwa o ponadnarodowym zasobie i zasięgu oddziaływania.

Trzy osoby siedzą za stołem konferencyjnym. Z przodu przemawia dr Dorota Drzewiecka.
Konferencja „Archiwa ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”, fot. Monika Cołbecka i Hubert Mazur.

Podczas pierwszego dnia obrad dr Anna Laszuk z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych opowiedziała zebranym o działalności humanitarnej i zbiorach dokumentacji Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen. Przechowywane w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie zbiory Ukrainików przybliżyła w swoim wystąpieniu Iwona Fischer z Archiwum Narodowego w Krakowie.

Jedna osoba siedzi za stołem konferencyjnym. Na podeście przemawia Iwona Fischer.
Iwona Fischer (ANK) wygłasza referat na temat archiwaliów ukraińskich z lat 1919-1921 w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie, fot. Monika Cołbecka i Hubert Mazur.

Zgromadzeni goście mieli okazję także zwiedzić nowy gmach Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E oraz obejrzeć wystawę „Rząd na emigracji, Kancelaria poza krajem”, prezentującą materiały związane z działalnością rządów Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922, przechowywane w krakowskim Archiwum.

Plansze wystawy ustawione w holu archiwum.
Wystawa „Rząd na emigracji, Kancelaria poza krajem”, fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska, Lilianna Pochwalska.

Wystawa jest dostępna dla wszystkich odwiedzających w nowym budynku Archiwum przy ul. Rakowickiej 22 E do 6 listopada 2021 r. Prezentuje ona między innymi, jak wyglądały pierwsze ukraińskie banknoty, jak sporządzano matryce do ich druku, jak pakowali je w pliki i paczki urzędnicy bankowi. Zobaczyć można także kolekcję pieczęci i stempli, używanych przez kolejne rządy – od tych najważniejszych (np. ministerstw) do pomocniczych (np. do badań lekarskich). Karty pocztowe, fotografie żołnierzy ukraińskich, broszury i nielicznie zachowana dokumentacja, dopełniają obraz funkcjonowania rządów ukraińskich w Polsce i tułaczki jego urzędników.

Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Archiwum Narodowe w Krakowie. Wydarzeniu patronował również Minister Spraw Zagranicznych prof. Zbigniew Rau.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie konferencji.