Aktualności

Konferencja „Archiwalne zbiory pieczęci. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja”

20 Października 2021


Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji „Archiwalne zbiory pieczęci. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja”, która odbędzie się zdalnie w dniach 25-26 października 2021 r.

Zbiór pieczęci przy akcie Unii Lubelskiej

Przypadająca w bieżącym roku sześćdziesiąta rocznica opublikowania pierwszych wytycznych metodycznych do opracowania archiwalnych zbiorów pieczęci to dobry czas na:

  • Podjęcie refleksji nad szeroko rozumianą problematyką zasobu sfragistycznego (pieczęci).
  • Wskazania osiągnięć i porażek na tym polu, ale też podjęcia próby zdiagnozowania ich przyczyn.
  • Ukazania nowych możliwości, jakie daje wykorzystanie technologii cyfrowych w metodyce archiwalnej, też na gruncie publikacji pieczęci.
  • Zastanowienia się nad problemami związanymi z konserwacją i restauracją dawnych pieczęci oraz wpływem, jaki powinny one mieć na metodykę opracowania tej części zasobu archiwalnego.

Zagadnień tych dotyczyła będzie konferencja pt. „Archiwalne zbiory pieczęci. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja”, zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych UMK pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Konferencja odbędzie się zdalnie przy wykorzystaniu platformy wideokonferencyjnej BigBlueButton.

Program spotkania dostępny jest na stronie Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres archiwaipieczecie@gmail.com, co umożliwi organizatorom udostępnienie linku do platformy, na której będzie odbywała się transmisja wystąpień.

fot J. Rajkowski.