Aktualności

Konferencja DLM Forum w Salamance

W dniach 23-25 października 2023 r. przedstawiciele Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Dariusz Makowski i Kinga Kardaszewska uczestniczyli w konferencji „Triennial DLM Forum Conference & eArchiving Initiative Summit”. Wydarzenie poświęcono doświadczeniom przejmowania i udostępniania materiałów archiwalnych w środowisku cyfrowym oraz najnowszym rozwiązaniom w ich długoterminowym zabezpieczaniu i przechowywaniu

03 Listopada 2023
Budynek uniwersytetu w Salamance.

W dniach 23-25 października 2023 r. przedstawiciele Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Dariusz Makowski i Kinga Kardaszewska uczestniczyli w konferencji „Triennial DLM Forum Conference & eArchiving Initiative Summit”. Wydarzenie poświęcono doświadczeniom przejmowania i udostępniania materiałów archiwalnych w środowisku cyfrowym oraz najnowszym rozwiązaniom w ich długoterminowym zabezpieczaniu i przechowywaniu

Konferencja została zorganizowana przez DLM Forum (Document Lifecycle Management) – organizację zrzeszającą przedstawicieli europejskich archiwów państwowych, środowisk akademickich oraz innych instytucji zaangażowanych w rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych służących gromadzeniu, zabezpieczaniu, udostępnianiu i długotrwałemu przechowywaniu cyfrowych zasobów archiwalnych. Od 2004 jesteśmy członkiem organizacji, a pracownicy Archiwów Państwowych regularnie uczestniczą w jej pracach i posiedzeniach.

Gospodarzami październikowej konferencji były Archiwa Państwowe Hiszpanii i Gabinete Umbus SL. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Uniwersytetu Salamanki (Facultad de Geografia e Historia de la Universidad de Salamanca). Spotkanie przebiegało pod hasłem „Keeping and connecting: data in the digital society”.

W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, reprezentujących europejskie środowiska akademickie związane z archiwistyką, instytucje przechowujące zasoby archiwalne, archiwa narodowe oraz firmy specjalizujące się w budowie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie, zabezpieczanie i długoterminowe przechowywanie dokumentacji, a także przedstawiciele innych dziedzin, zaangażowanych w rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych.