Aktualności

Konferencja „Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie”

06 Października 2021


W Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniach 5-6 października br. odbywa się konferencja „Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie”. Wydarzenie patronatem honorowym objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Konferencja zgromadziła pracowników archiwów kościelnych i państwowych, wykładowców akademickich oraz osoby zainteresowane problematyką spuścizny fotograficznej. W wydarzeniu wzięła udział zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr hab. Lucyna Harc, która zainaugurowała spotkanie i opowiedziała zebranym o konkursie dotacyjnym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych”. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że od kilku lat beneficjentami programu są także wspólnoty Kościoła katolickiego, jednak tylko jeden projekt dotyczył opracowania zdjęć. Dyrektor Harc zachęciła kościelne środowisko archiwalne do składania wniosków o opracowanie i zabezpieczenie również spuścizny fotograficznej.

Dyrektor Harc przemawia, w tle slajd z prezentacją. Za stołem konferencyjnym siedzą jeszcze dwie osoby.
Konferencja „Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie”. Wystąpienie dr hab. Lucyny Harc.

Katarzyna Kalisz z Narodowego Archiwum Cyfrowego zaprezentowała zasady opracowania fotografii, przedstawiając jej metodykę oraz studia przypadków na przykładach zespołów i zbiorów o tematyce kościelnej. Natomiast Anna Seweryn z Archiwum Narodowego w Krakowie, szczegółowo omówiła fotografie, ich rodzaj, skład fizyko-chemiczny oraz sposoby zabezpieczania i konserwacji, pomagając zrozumieć archiwistom specyfikę tej dokumentacji.

Katarzyna Kalisz przemawia, w tle slajd z prezentacją. Za stołem konferencyjnym siedzą jeszcze dwie osoby.
Konferencja „Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie”. Wystąpienie Katarzyny Kalisz.

W drugiej części sympozjum pierwszego dnia konferencji kolejni przedstawiciele archiwów (archi)diecezjalnych z Kielc (ks. dr Andrzej Kwaśniewski), Lublina (ks. dr hab. prof. Jarosław Marczewski,), Częstochowy (ks. dr Jacek Kapuściński), Zielonej Góry (ks. dr hab. Robert Kufel), Gniezna (ks. dr. Michał Sołomieniuk) i Katowic (dr Wojciech Schäffer) przedstawili przechowywany w tych instytucjach zasób fotograficzny. W ostatnim referacie, dr Artur Hamryszczak opisał zdjęcia z zasobu Archiwum Diecezji Łuckiej, przechowywanego w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych.

Zapis konferencji jest dostępny online na kanale YouTube Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

„Fotografie w archiwach kościelnych” Dzień 1 – YouTube

„Fotografie w archiwach kościelnych” Dzień 2 – YouTube

Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych.

Patronat honorowy nad sesją objęli także: abp dr Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, bp prof. Michał Janocha, przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz ks. prof. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL.