Aktualności

Konferencja „Granice potęgi ducha i wiary. Polska 1920-2020”

22 Października 2020


W dniach 27-28 października 2020 r. Archiwum Państwowe w Opolu zaprasza na konferencję „Granice potęgi ducha i wiary. Polska 1920-2020”. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej w aplikacji MS Teams

Konferencja wpisuje się w obchody setnych rocznic: zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej oraz urodzin św. Jana Pawła II. Na spotkaniu wspomniana zostanie także postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem dowódcy zwycięskiej bitwy pod Kłuszynem. Z testamentu hetmana Stanisława Żółkiewskiego pochodzi też pomysł na tytuł konferencji.

Obrady odbywać się będą w panelach:

  1. Rycerz chrześcijański w historii polskiej kultury;
  2. Granice Rzeczypospolitej – u źródeł wartości cywilizacji europejskiej;
  3. Bitwa Warszawska – rola cudu w polskiej historiografii;
  4. Jan Paweł II 1920-2005 – potrzeba świętych w dziejach narodu polskiego;
  5. Świadectwa najnowszych dziejów Polski za granicą – problemy i możliwości.

Ze względu na sytuację epidemiczną konferencja odbędzie się w trybie zdalnym (MS Teams).

Dostęp dla wszystkich, którzy zechcą uczestniczyć w konferencji w charakterze słuchacza, jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz rejestracyjny.

Więcej informacji, pełen program oraz formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej konferencji.

Ponadto w ramach konferencji zorganizowany zostanie panel dyskusyjny z udziałem młodzieży szkolnej i akademickiej pt. „Etos – gra czy droga”. Termin panelu zostanie podany w pierwszej dekadzie listopada.

Organizatorami konferencji są Archiwum Państwowe w Opolu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowe „Fides et Ratio” w Krakowie oraz Uniwersytet Opolski.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Jego Ekscelencji Arcybiskupa Salvatore Pennacchio.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych