Aktualności

Konferencja ICA w Rzymie

W dniach 20-23 września br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk uczestniczy w 9. dorocznej konferencji Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives – ICA) w Rzymie. Obrady toczą się pod hasłem: „Archives: Bridging the Gap”

 

W czasie trzydniowych obrad wygłoszonych zostanie ponad 70 referatów z udziałem delegatów z 62 państw. Konferencji towarzyszy wiele wydarzeń, w tym warsztaty tematyczne oraz spotkanie różnych międzynarodowych gremiów archiwalnych działających pod auspicjami Międzynarodowej Rady Archiwów. Polskie Archiwa Państwowe są  reprezentowane w tej organizacji od 1954 r.

 

21 września br. Naczelny Dyrektor wziął udział w zgromadzeniu ogólnym członków Międzynarodowej Rady Archiwów. W jego trakcie odbyły się głosowania nad akceptacją nowych władz, w tym nowego przewodniczącego MRA. Naczelny Dyrektor uczestniczył również w posiedzeniu EURBICA – europejskiego oddziału MRA, jak też w sesji Forum Archiwistów Narodowych (FAN).

23 Września 2022

W dniach 20-23 września br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk uczestniczy w 9. dorocznej konferencji Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives – ICA) w Rzymie. Obrady toczą się pod hasłem: „Archives: Bridging the Gap”

 

W czasie trzydniowych obrad wygłoszonych zostanie ponad 70 referatów z udziałem delegatów z 62 państw. Konferencji towarzyszy wiele wydarzeń, w tym warsztaty tematyczne oraz spotkanie różnych międzynarodowych gremiów archiwalnych działających pod auspicjami Międzynarodowej Rady Archiwów. Polskie Archiwa Państwowe są  reprezentowane w tej organizacji od 1954 r.

 

21 września br. Naczelny Dyrektor wziął udział w zgromadzeniu ogólnym członków Międzynarodowej Rady Archiwów. W jego trakcie odbyły się głosowania nad akceptacją nowych władz, w tym nowego przewodniczącego MRA. Naczelny Dyrektor uczestniczył również w posiedzeniu EURBICA – europejskiego oddziału MRA, jak też w sesji Forum Archiwistów Narodowych (FAN).