Aktualności

Konferencja informacyjna projektu EZD RP

21 Czerwca 2021


W piątek Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wziął udział w konferencji „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”. Spotkanie odbyło się zdalnie i skierowane było do jednostek administracji publicznej

Plansza z napisem Konferencja projektu, zdjęciem dekoracyjnym i logotypami.

EZD RP to nowoczesne i uniwersalne narzędzie do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej. Projekt prowadzi Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Podczas konferencji poinformowano o stanie realizacji projektu i przedstawiono założenia strategii wdrażania systemu po 2022 r. Uczestnikom zaprezentowana została również najnowsza wersja prototypu EZD RP.

Dyrektor Paweł Pietrzyk podkreślił udział Archiwów Państwowych w realizacji Projektu EZD RP oraz perspektywę jego integracji z Archiwum Dokumentów Elektronicznych, w zakresie przekazywania dokumentacji elektronicznej o trwałej wartości archiwalnej.

Głównym obszarem współpracy Archiwów Państwowych w projekcie EZD RP będzie wdrożenie systemu EZD RP w państwowej sieci archiwalnej. Testowa wersja systemu zostanie zainstalowana w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych już w drugim półroczu 2021 r. W następnych latach system zostanie uruchomiony w NDAP i sukcesywnie w poszczególnych Archiwach Państwowych.

Nasza współpraca z zespołem projektowym EZD RP koncentrować się będzie również na opracowaniu standardu migracji dokumentacji pomiędzy systemami klasy EZD a systemem EZD RP oraz opracowaniu przykładowej dokumentacji wdrożeniowej. Jednym z ważniejszych elementów kooperacji będzie także integracja systemu EZD RP z systemem Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

Archiwum Dokumentów Elektronicznych to uruchomiony w ubiegłym roku system teleinformatyczny, który wspiera Archiwa Państwowe w przejmowaniu, zabezpieczaniu i długotrwałym przechowywaniu materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. Obecnie Archiwum Państwowe w Katowicach już przejmuje za jego pomocą materiały archiwalne pochodzące z jednostek organizacyjnych działających na jego terenie.

Wydarzenie zorganizowali: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) i Wojewoda Podlaski.