Aktualności

Konferencja MAB w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Od poniedziałku do środy (26-28 września br.) gościmy w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie gości z instytucji polonijnych, emigracyjnych i wychodźczych. Spotkanie odbywa się w ramach 44. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

 

Stała Konferencja została założona w 1979 r. i jest organizacją zrzeszającą muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju. Jej celem jest koordynacja działalności instytucji członkowskich. W tegorocznej sesji konferencji, którą organizujemy wspólnie z Biblioteką Polską im. I. Domeyki w Buenos Aires udział weźmie 26 uczestników reprezentujących 18 instytucji.

 

26 Września 2022

Od poniedziałku do środy (26-28 września br.) gościmy w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie gości z instytucji polonijnych, emigracyjnych i wychodźczych. Spotkanie odbywa się w ramach 44. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

 

Stała Konferencja została założona w 1979 r. i jest organizacją zrzeszającą muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju. Jej celem jest koordynacja działalności instytucji członkowskich. W tegorocznej sesji konferencji, którą organizujemy wspólnie z Biblioteką Polską im. I. Domeyki w Buenos Aires udział weźmie 26 uczestników reprezentujących 18 instytucji.