Aktualności

Konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów „Designing the Archive”

29 Października 2019


Hasło „Designig the Archive” było motywem przewodnim konferencji Międzynarodowej Rady Archiwów zorganizowanej w ubiegłym tygodniu w Adelajdzie w Australii

W dniach 21 – 25 października 2019 r. blisko 700 archiwistów z 78 państw, przybyło do stolicy Australii Południowej, by w 67 panelach dyskusyjnych wymienić się wiedzą i doświadczeniami. Wśród uczestników nie zabrakło również polskiej reprezentacji archiwów i archiwistów. W konferencji uczestniczyły Joanna Chojecka, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz dr Katarzyna Pepłowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Joanna Chojecka i Katarzyna Pepłowska na plenarnej sali obrad
Polska reprezentacja archiwów i archiwistów: Joanna Chojecka, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Katarzyna Pepłowska na plenarnej sali obrad, fot.  Jian (Jenny) Wang.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji nawiązano do tradycji, historii i kultury Australii. Jeden z potomków rdzennych Australijczyków, Michael O’Brien swoim przemówieniem powitał zebranych oraz podkreślił znaczenie tradycji i kultury ludności Kaurna.

Michael O’Brien wita zebranych w tradycyjnym stroju ludów Kaurna
Ceremonia uroczystego otwarcia konferencji. Na zdjęciu widać  uroczyste powitanie zebranych przez Michaela O’Briena, potomka i przedstawiciela  ludów Kaurna, co przybliżyło zgromadzonym historię i tradycję Australii, for. K. Pepłowska. 

Celem spotkania było zbadanie wykorzystania empatii, kreatywności, innowacji, eksperymentowania i projektowania z myślą o odbiorcy w rozwoju systemów prowadzenia dokumentacji, zarządzania informacją, programów i usług archiwizacyjnych oraz budynków i przestrzeni archiwalnych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie prof. Marka Kowalkiewicza z Queensland University of Technologies – „Our digital future”, który  wygłosił inspirującą prelekcję na temat znaczenia cyfrowej ekonomii w działalności archiwów. O technologicznych rozwiązaniach stosowanych w archiwach norweskich mówiła z kolei Inga Bolstad z Narodowego Archiwum Norwegii.

Prezydent Międzynarodowej Rady Archiwistów David Fricker wita prof. Marka Kowalkiewicza
Prezydent Międzynarodowej Rady Archiwistów David Fricker podczas powitania prof. Marka Kowalkiewicza z Queensland University of Technologies – „Our digital future”, fot. K. Pepłowska.

Prezentacja Ingi Bolstad z Narodowego Archiwum Norwegii (Riksarkivet). Na slajdzie tekst: 90 procent populacji Norwegii używa rozwiązań cyfrowych w komunikacji z rządem.
Inga Bolstad  z Narodowego Archiwum Norwegii (Riksarkivet) podczas wystąpienia „Re-designing the National Archives of Norway”, fot. Katarzyna Pepłowska.

Konferencja zakończyła się sukcesem polskiego filmu promującego archiwa.  24 października 2019 r.,  podczas ceremonii zamknięcia ogłoszono zwycięzców konkursu SPA Film Festival 2019. Agnieszka Stępowska, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyła pierwszą nagrodę  w kategorii „Best Film made by students”. Film jej autorstwa pt. „Dokument w życiu człowieka” został przygotowany na potrzeby zajęć „Elementy promocji i autoprezentacji” prowadzonych przez dr hab. Marlenę Jabłońską, prof. UMK na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Obejrzyj film.

Nazwisko laureatki na prezentacji.

Moment ogłoszeniu wyników na najlepszy film w kategorii „Best Film made by students”, SPA Film Festival 2019, fot. K. Pepłowska.

Oprócz wymiany doświadczeń i udziału w panelach, konferencja była okazją do nawiązania  kontaktów z przedstawicielami międzynarodowego środowiska archiwistów oraz do odwiedzenia archiwów australijskich.

Joanna Chojecka i Katarzyna Pepłowska w towarzystwie Vilde Ronge
Joanna Chojecka, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Katarzyna Pepłowska w towarzystwie Vilde Ronge, Prezydenta Sekcji Stowarzyszeń Zawodowych (ICA SPA), organizatorki międzynarodowego konkursu SPA Film Festival 2019, fot. Jian (Jenny) Wang.

Joanna Chojecka wraz z Julią Mant
Joanna Chojecka, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych wraz z Prezydent Stowarzyszenia Archiwistów Australijskich Julią Mant, fot. Katarzyna Pepłowska.

Joanna Chojecka i Katarzyna Pepłowska w towarzystwie archiwistek ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Joanna Chojecka, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Katarzyna Pepłowska w towarzystwie  archiwistek  ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, fot. Jian (Jenny) Wang.

Joanna Chojecka wraz z prof. Jian Wang
Joanna Chojecka, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych wraz z Prof. Jian (Jenny) Wang z  Renmin University of China, fot. K. Pepłowska.

Joanna Chojecka i Katarzyna Pepłowska podczas wizyty w Archiwum miejskim w Adelaide
Joanna Chojecka, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Katarzyna Pepłowska podczas wizyty w Archiwum miejskim w Adelajdzie, fot. Jian (Jenny) Wang.

Podczas ceremonii zamknięcia International Council on Archives Conference środowisko archiwistów otrzymało zaproszenie na Kongres Archiwów, który odbędzie się w listopadzie 2020 r. w Abu Dhabi pod hasłem „Empowering Knowledge Societies”. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez International Council on Archives (ICA), Australian Society of Archivists (ASA), Archives and Records Association of New Zealand Te Huinga Mahara (ARANZ) oraz Pacific Regional Branch International Council on Archives (PARBICA).