Aktualności

Konferencja naukowa “Bitwa Warszawska z perspektywy wieku”

23 Października 2020


W środę, 20 października 2020 roku w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa “Bitwa Warszawska z perspektywy wieku”. Obrady były transmitowane on-line

Transmisja z konferencji dostępna jest na kanale PułtuskNEWS w serwisie Youtube.

Widok publiczności na sali i stołu prelegentów.
Konferencja naukowa “Bitwa Warszawska z perspektywy wieku”, fot. Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku.

Podczas wydarzenia w Krużganku Dolnym Domu Polonii otwarto wystawę “Rzeczpospolita w 1920 roku. Konteksty”, prezentującą materiały z zasobów Archiwów Państwowych, a także ze zbiorów prywatnych. Umundurowanie i uzbrojenie używane podczas wojny 1920 roku zaprezentowali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13. Pułku Piechoty przy Pułtuskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym.

Grupa rekonstruktorów prezentuje umundurowanie i uzbrojenie używane podczas wojny 1920 roku.
Otwarcie wystawy “Rzeczpospolita w 1920 roku. Konteksty” i prezentacja umundurowania i uzbrojenia używanego podczas wojny 1920 roku, fot. Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku.

Wystawę “Rzeczpospolita w 1920 roku. Konteksty” można zwiedzać do 15 listopada 2020 r.

Planowana jest również publikacja z materiałami pokonferencyjnymi.

Oba wydarzenia zorganizowano w ramach projektu dofinansowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych “Rzeczpospolita w dobie wojny 1920 roku”. Realizatorami projektu są: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku, Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia Akademia im. A.Gieysztora w Pułtusku, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Dom Polonii w Pułtusku, Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”.