Aktualności

Konferencja naukowa „Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza. Aspekty ochrony i promocji”

20 Września 2021


W piątek 17 września br. w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja naukowa pt. „Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza. Aspekty ochrony i promocji”. W wydarzeniu wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Konferencję zorganizowali: Instytut Historii AFiB Vistula i Oddział w Pułtusku Archiwum Państwowego w Warszawie. Spotkanie było próbą interdyscyplinarnego spojrzenia na materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza. Organizatorzy wyszli z założenia, że ukazanie – poprzez pryzmat archiwistyki, historii, muzealnictwa, turystyki – potencjału badawczego i dobrych praktyk archiwów, muzeów, placówek oświatowych, jednostek samorządu, przyczyni się do uporządkowania wiedzy i skuteczniejszych działań w dziedzinie popularyzacji i ochrony dziedzictwa regionu.

Trzech mężczyzn za stołem konferencyjnym, w tle prezentacja.
Konferencja naukowa „Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza. Aspekty ochrony i promocji”, fot. Karolina Pawleńska (Pułtuska Gazeta Powiatowa, pultusk24.pl).

Zaproszonych gości powitał w imieniu organizatorów dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula. Konferencję otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który poprowadził również pierwszą sesję. Obradom w sesji popołudniowej przewodniczył zaś dr hab. Dariusz Milewski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W przerwie odbyła się promocja książki „Bitwa Warszawska z perspektywy wieku” (red. J. Załęczny, Pułtusk 2021), wydanej w ramach dofinansowanego przez NDAP projektu „Rzeczpospolita w dobie wojny 1920 roku”.