Aktualności

Konferencja naukowa „Między Orłem a Pogonią. Suwalszczyzna w latach 1918-1920”

11 Września 2019


12 września 2019 r. w Archiwum Państwowym w Suwałkach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Między Orłem a Pogonią. Suwalszczyzna w latach 1918-1920”

Przedmiotem obrad będą zmienne losy Suwalszczyzny w pierwszych latach niepodległej Polski. 

Program konferencji:

10.45 prof. dr Valdas Rakutis, Uniwersytet Kłajpedzki – Powstanie sejneńskie 1919 r. w oczach Litwinów

11.05 dr hab. Krzysztof Buchowski, Uniwersytet w Białymstoku – Powstanie sejneńskie 1919 r. – stare i nowe ustalenia

11.25 dr Irena Kępa, Muzeum Niepodległości w Warszawie – Problematyka litewska, kwestia granic w Archiwum Romana Dmowskiego znajdującego się w zbiorach Muzeum Niepodległości

11.45 – dyskusja

12.05 dr hab. Sławomir Cenckiewicz, Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie –Tadeusz Katelbach – powstaniec sejneński

12.25 dr Krzysztof Skłodowski, Muzeum Okręgowe w Suwałkach – Przyczynki do dziejów suwalskiej POW: „Samoobrona” w Suwałkach na przełomie 1918 i 1919 r. oraz nowe ustalenia dotyczące biografii członków Dowództwa Obrony Kresów Ziemi Suwalskiej

12. 45 dr Tomasz Naruszewicz, wójt gminy Bakałarzewo – Aleksander Nietubyć – podoficer powstania sejneńskiego, walk z bolszewikami i w II wojnie światowej

13.05 Magdalena Rusińska-Wołowska, koordynator projektu – Projekt edukacyjny „Mój dziadek był peowiakiem”

13.20 dyskusja

13.40 Tadeusz Radziwonowicz, Archiwum Państwowe w Suwałkach – Wobec politycznych dylematów i perturbacji. Suwalszczyzna 1918-1919

14.00 Łukasz Faszcza, Muzeum Ziemi Augustowskiej – Społeczeństwo ziemi suwalskiej wobec niepodległości państwa polskiego po I wojnie światowej

14.20 dr Jarosław Schabieński, Instytut Pamięci Narodowej – Performatywne metody czczenia pamięci powstańców sejneńskich w Suwałkach

14.40 Dyskusja

15.00 zakończenie konferencji

Program w wersji PDF (8,96 MB)

Organizatorami wydarzenia są Archiwum Państwowe w Suwałkach, białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.

Data: 12 września, od godziny 10.30

Miejsce: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 69

Wstęp wolny.