Aktualności

Konferencja o zachodniopomorskich archiwach rodzinnych

Zapraszamy dziś do Archiwum Państwowego w Szczecinie na konferencję naukową poświęconą archiwom rodzinnym i spuściznom mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, gromadzonym i przechowywanym przez instytucjach kultury i nauki

 

Konferencja wpisuje się w projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej, realizowany przez Archiwa Państwowe. Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat roli i znaczenia osób, rodzin i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Projekt szerzy również świadomość na temat konieczności ochrony pamiątek rodzinnych i dokumentowania historii rodzin, która jest częścią polskiego dziedzictwa narodowego.

 

Na konferencji przedstawiciele różnych instytucji nauki i kultury Szczecina i Pomorza Zachodniego przedstawią posiadane w swoich zasobach archiwa rodzinne. Zaprezentowana zostanie także problematyka ruchu pamiętnikarskiego na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej. Uczestniczący w konferencji pracownicy Archiwum Państwowego w Szczecinie oprócz prezentacji zbiorów własnych, przybliżą uczestnikom obrad projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz zagadnienia dotyczące spuścizn i zbiorów prywatnych w praktyce archiwalnej.

28 Września 2022

Zapraszamy dziś do Archiwum Państwowego w Szczecinie na konferencję naukową poświęconą archiwom rodzinnym i spuściznom mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, gromadzonym i przechowywanym przez instytucjach kultury i nauki

 

Konferencja wpisuje się w projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej, realizowany przez Archiwa Państwowe. Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat roli i znaczenia osób, rodzin i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Projekt szerzy również świadomość na temat konieczności ochrony pamiątek rodzinnych i dokumentowania historii rodzin, która jest częścią polskiego dziedzictwa narodowego.

 

Na konferencji przedstawiciele różnych instytucji nauki i kultury Szczecina i Pomorza Zachodniego przedstawią posiadane w swoich zasobach archiwa rodzinne. Zaprezentowana zostanie także problematyka ruchu pamiętnikarskiego na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej. Uczestniczący w konferencji pracownicy Archiwum Państwowego w Szczecinie oprócz prezentacji zbiorów własnych, przybliżą uczestnikom obrad projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz zagadnienia dotyczące spuścizn i zbiorów prywatnych w praktyce archiwalnej.

Konferencja naukowa „Archiwa rodzinne i kolekcje prywatne w zasobach zachodniopomorskich instytucji kultury i nauki”
Data wydarzenia:
Od : 28 Września 2022
Do : 28 Września 2022
Miejsce wydarzenia:
Archiwum Państwowe w Szczecinie, ul. św. Wojciecha 13