Aktualności

Konferencja poświęcona bezpieczeństwu zbiorów

W dniach 15-16 maja 2023 w Krakowie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych”. Spotkanie było efektem współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM), Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo) oraz Archiwum Narodowego w Krakowie (ANK)

17 Maja 2023
12 osób w sali. Archiwistka pokazuje gościom archiwalny dokument.

W dniach 15-16 maja 2023 w Krakowie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych”. Spotkanie było efektem współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM), Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo) oraz Archiwum Narodowego w Krakowie (ANK)

Wydarzenie było interesującą platformą wymiany wiedzy eksperckiej pomiędzy pracownikami muzeów, inwentaryzatorami, archiwistami i ekspertami z poszczególnych dziedzin. Jednym z celów konferencji było ułatwienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy branżą komercyjną, działającą w obszarze ochrony dziedzictwa i instytucjami muzealnymi.

Honorowy patronat nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Krakowa.

Zaproszeni prelegenci zaprezentowali ogólny obraz aktualnych zagrożeń i wyzwań związanych z opieką nad zbiorami. Poruszana problematyka dotyczyła prewencji konserwatorskiej,  w tym z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, a także całego spektrum procedur zabezpieczania zbiorów na wystawach. Ponadto omówiony został temat fizycznego i prawnego zabezpieczenia zbiorów podczas użyczeń i transportu, zarówno z perspektywy inwentaryzatora, przewoźnika, jak i ubezpieczyciela.

Tematyka spotkania oscylowała także wokół zagadnień ochrony dziedzictwa w jego najbardziej aktualnym wymiarze – kwestii ewakuacji i digitalizacji zbiorów w kontekście konfliktu zbrojnego.