Aktualności

Konferencja „Pszczyńska mapa Hindenberga z 1636 roku. Konserwacja – kartografia – historia”

30 Września 2021


Dziś w Muzeum Zamkowym w Pszczynie rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona pszczyńskiej mapie Hindenberga z 1636 roku. Ten wyjątkowy materiał archiwalnych został wpisany w tym roku na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata


Konferencja „Pszczyńska mapa Hindenberga z 1636 roku. Konserwacja – kartografia – historia”. Prelegenci, fot. Archiwum Państwowe w Katowicach.

Głównym celem konferencji jest spojrzenie na mapę wykonaną w 1636 roku przez Andreasa Hindenberga z perspektywy konserwatorów, kartografów i historyków. Spotkanie to okazja do interdyscyplinarnego podejścia do mapy jako źródła historycznego oraz obiektu będącego podstawą analizy kartograficznej i pracy konserwatorskiej. Wymiana doświadczeń i przemyśleń oraz spojrzenie z perspektywy mikro i makro na przedstawione na mapie Hindenberga informacje, pozwoli znacznie poszerzyć wiedzę badaczy o wiele nieznanych do tej pory aspektów konserwacji, kartografii i historii.

Publiczność na sali.
Konferencja „Pszczyńska mapa Hindenberga z 1636 roku. Konserwacja – kartografia – historia”, fot. Archiwum Państwowe w Katowicach.

Konferencji towarzyszy ekspozycja „Rękopiśmienna Mapa Wolnego Stanowego Państwa Pszczyńskiego Ixnoopθoγpaφia Plesniaca Andreasa Hindenberga z 1636 roku” prezentowana na Rynku w Pszczynie w dniach 8 września – 4 października 2021 roku. Wystawa powstała z okazji zakończenia wieloletniego procesu konserwacji tej wielkoformatowej, rękopiśmiennej XVII-wiecznej mapy, przedstawia kontekst historyczny jej powstania, cechy mapy, a także proces ratowania i konserwacji.

Podczas dwóch dni konferencji zwiedzający Muzeum Zamkowe w Pszczynie będą mieli wyjątkową okazję do zobaczenia fragmentów oryginalnej mapy (w cenie biletu).

Mapa w formie zeskanowanej jest dostępna w serwisie Szukaj w Archiwach.

Plansze wystawy
Wystawa towarzysząca konferencji, fot. Archiwum Państwowe w Katowicach.

Program konferencji

Dzień I – 30 września 2021 roku, Muzeum Zamkowe w Pszczynie – Sala Lustrzana

13.00 – uroczyste otwarcie konferencji

  • Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie – Maciej Kluss
  • Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach – dr hab. Piotr Greiner
  • Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Jerzy Sperka
K o n s e r w a c j a

13.30-14.00 dr Jolanta Czuczko, dr Dorota Jutrzenka-Supryn, mgr Karolina Komsta-Sławińska, dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Mapa – świadkiem historii. Analiza techniki wykonania rękopiśmiennej mapy gospodarczej Ziemi Pszczyńskiej Andreasa Hindenberga z 1636 roku”

14.00-14.30 dr Jolanta Czuczko, dr Dorota Jutrzenka-Supryn, mgr Karolina Komsta-Sławińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Po latach nieobecności. Realizacja projektu konserwacji restauracji mapy IXNOOPΘOGPAΦIA PLESNIACA Andreasa Hindenberga z 1636 roku”

14.30-15.00 Przerwa na kawę

15.00-15.30 mgr Anna Czajka (Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów): „Odważne plany – wielkie drzewa. Archiwalia wielkoformatowe – wyzwania logistyczne, technologiczne i konserwatorskie”

15.30-16.00 dr Katarzyna Kwaśniewicz (Archiwum Państwowe w Katowicach): Nieznana historia pracowni konserwacji archiwaliów w Archiwum Państwowym w Katowicach (1970–2020)

K a r t o g r a f i a

16.00-16.30 dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie): „Digitalizacja – nowe rozdanie w historii kartografii Pszczyńska mapa Hindenberga z 1636 roku”

16.30-17.00 dr Dariusz Przybytek (Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego): „Najnowsza Ilustrowana mapa Górnego Śląska: Historia i dziedzictwo kulturowe”

17.00-17.15 Dyskusja

17.30 Zwiedzanie wystawy „Im gorsze — tym lepsze. 55 lat działalności Działu Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum Zamkowego w Pszczynie, 1965 – 2020”, po której oprowadzi Kurator Jan Gałaszek. Wystawę przygotowali pracownicy Działu Konserwacji Muzeum Zamkowego w Pszczynie – Stajnie Książęce

Dzień II – 1 października 2021 roku, Muzeum Zamkowe w Pszczynie – Sala Lustrzana

H i s t o r i a

9.30-10.00 doc. Mgr. Jiří Brňovják Ph.D. (Ostravská univerzita): „Svobodné stavovské panství Pština a jeho majitelé v kontextu evropských dějin první poloviny 17. století”

10.00-10.30 mgr Joanna Strońska-Przybyła (Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie): „Andreas Hindenberg – szkic biograficzny”

10.30-11.00 dr Jerzy Polak (Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne): „Andreas Hindenberg na dworze Promnitza. Czasy i ludzie”

11.00-11.20 Dyskusja

11.20-12.00 Przerwa na kawę

12.00-12.30 dr hab. Wacław Gojniczek, prof. UŚl. (Uniwersytet Śląski w Katowicach): „Elementy heraldyczne na mapie Hindenberga”

12.30-13.00 dr Jerzy Parusel (Mysłowice): „Przyroda ziemi pszczyńskiej na mapie Andreasa Hindenberga z roku 1636”

13.00-13.30 dr Barbara Kalinowska-Wójcik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Archiwum Państwowe w Katowicach): „Sytuacja gospodarcza na ziemi pszczyńskiej w drugiej połowie XVII wieku i początku XVIII wieku na podstawie zachowanych rachunków pszczyńskiego wolnego państwa stanowego”

13.30–14.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Program konferencji do pobrania (pdf, 205 KB)

Organizatorami konferencji są Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Archiwum Państwowe w Katowicach i Uniwersytet Śląski.

Konferencja jest jedną z inicjatyw przygotowanych przez Archiwum Państwowe w Katowicach w związku z wpisem mapy na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. W następnym tygodniu w Katowicach zagości również ogólnopolska wystawa towarzysząca 4. edycji Listy.