Aktualności

Konferencja „Rok ostatni. 1989 w województwie olsztyńskim”

27 Listopada 2019


Z zagadnieniem wpływu 1989 roku i schyłku PRL na lokalną rzeczywistość i życie codzienne mieszkańców województwa olsztyńskiego zmierzyli się w ubiegły czwartek uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim organizatorzy, prelegenci oraz zaproszeni goście mieli okazję pochylić się nad okresem przemian, strukturami i stopniem zaangażowania terenowych członków „Solidarności” w akcję wyborczą, a przede wszystkim podjąć próbę odtworzenia nastrojów przedstawicieli PZPR, ich poziomu świadomości zbliżajacego się końca epoki ochrzczonej niebawem słusznie minioną.

Otwarcia konferencji dokonali dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie prof. dr hab. Norbert Kasparek oraz dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela, prof. WSPol.

Widok z sali na stół konferencyjny i panelistów.
Konferencja „Rok ostatni. 1989 w województwie olsztyńskim”, fot. AP Olsztyn.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać sześciu wystąpień – dr. hab. Witolda Gieszczyńskiego, prof. UWM; dr. hab. Radosława Grossa; dr. Roberta Syrwida, dr. hab. Wiesława Bolesława Łacha, prof. UWM; Jolanty Paplińskiej oraz dr hab. Haliny Łach – które poświęcone zostały wybranym zagadnieniom związanym z polityczno-społecznymi realiami 1989 roku na Warmii i Mazurach.

W oddzielnym panelu konferencyjnym pt. „Świadkowie historii”, moderowanym przez dr. hab. Karola Sacewicza, naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie, uwagę poświęcono roli historii mówionej oraz znaczeniu relacji świadków wydarzeń sprzed 30 lat.

Zgromadzona publiczność
Konferencja „Rok ostatni. 1989 w województwie olsztyńskim”, fot. AP Olsztyn.

Konferencja połączona została z promocją najnowszej publikacji AP Olsztyn – wydawnictwa źródłowego pt. „Rok ostatni. Wydarzenia 1989 roku w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie”. Prezentacji i omówienia zarówno treści, jak i aspektów związanych z edycją dokonali autorzy: dr Mariusz Korejwo oraz dr Karol Maciejko z AP Olsztyn.

Publikacja źródłowa zawiera wybór 160 dokumentów pochodzących z zasobu AP Olsztyn, z zespołu archiwalnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie, obszerny wstęp (Olsztyńska PZPR w 1989 roku), notę edytorską, indeks osobowy, miejscowości, oraz wykaz skrótów. Więcej informacji na stronie Archiwum Państwowego w Olsztynie.

Okładka książki „Rok ostatni. Wydarzenia 1989 roku w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie”