Aktualności

Konferencja „Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX–XXI w.”

09 Czerwca 2021


10-11 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja naukowa pod patronatem honorowym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka – „Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX–XXI w.”

Obrady konferencji odbędą się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Google Meet. Organizatorami wydarzenia są Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Wydział Historii UW.

Program

10 czerwca 2021

Link do wydarzenia.

10:00 – Otwarcie konferencji

10:15–11:45 – Sesja I
 • Stefan Ciara (Warszawa), „Dlaczego w autonomicznej Galicji nie powstała sieć archiwalna”
 • Irena Mamczak-Gadkowska (Poznań), „Rozmieszczenie i struktura zasobu archiwalnego w archiwach państwowych okresu międzywojennego”
 • Władysław Stępniak (Warszawa), „Ustrojowe uwarunkowania organizacji sieci archiwów w Polsce w XX wieku”
12:15–13:45 – Sesja II
 • Marek Konstankiewicz (Lublin), „Sieć archiwalna w świetle współczesnych przepisów prawa polskiego”
 • Rafał Galuba (Poznań), „Rola i znaczenie archiwów wyodrębnionych w państwowej sieci archiwalnej”
 • Vitalija Stravinskienė (Wilno), „W ucisku ograniczeń: historycy Litwy a specjalne zespoły archiwalne w latach osiemdziesiątych”
 • Hubert Mazur (Kraków), „Państwowa sieć archiwalna w Polsce po 1989”
15:15–17:30 – Sesja III
 • Paweł Gut (Szczecin), „Archiwa krajów związkowych w Republice Federalnej Niemiec. Historyczne podstawy organizacji i współczesne problemy działania”
 • Jacek Kordel (Warszawa), „Sieć austriackich archiwów państwowych”
 • Zuzanna Jaśkowska-Józefiak (Poznań), „Proces kształtowania się sieci archiwalnych w regionach autonomicznych Hiszpanii”
 • Alicja Kulecka (Warszawa), „Sieć archiwów federalnych Rosji (1992–2016)”
 • Dariusz Rolnik (Katowice), „Archiwum Chmarów – jego rozproszenie i potencjalne znaczenie dla badań nad dziejami państwa polsko-litewskiego w XVIII w.”

11 czerwca 2021

Link do wydarzenia.

10:00–11:30 – Sesja IV
 • Janusz Łosowski (Lublin), „Problem kopiowania akt urzędów polskich z okresu staropolskiego przechowywanych w archiwach rosyjskich, ukraińskich i białoruskich”
 • Krzysztof Syta (Toruń), „Opracowanie zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. Bilans osiągnięć i porażek”
 • Aleksander Małow (Moskwa), „Программа подокументного описания столбцов фонда РГАДА „Сношения России с Польшей” (Ф. 79. Оп. 1. Раздел 2)”
12:00–14:00 – Sesja V
 • Tomasz Ambroziak (Moskwa), „Акты литовской провинции базилианского ордена в бытность провинциалом Афанасия Фальковского z Naukowo-Historycznego Archiwum Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk jako źródło do badań nad dziejami Kościoła unickiego”
 • Andrzej Kamieński (Poznań), „Kartoteka „procesów o czary” z AP w Poznaniu”
 • Wanda K. Roman, Renata M. Żegunia (Toruń), „Kolekcja Brygadowego Koła Młodych „Pogoń” w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego”
 • Michał Ceglarek (Warszawa), „Nieznane kolekcje archiwalne w zasobie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie”

Program do pobrania (PDF, 212 KB)