Aktualności

Kongres ICA w Abu Dhabi

W dniach 9-13 października br. w Abu Dhabi odbywa się międzynarodowy kongres archiwalny organizowany przez Międzynarodową Radę Archiwów (ICA – International Council on Archives). Temat przewodni obrad to Enriching Knowledge Societies

W wydarzeniu uczestniczy ponad 5 tysięcy uczestników ze 135 krajów z całego świata.

11 Października 2023
Grafika z datą i miejscem kongresu

W dniach 9-13 października br. w Abu Dhabi odbywa się międzynarodowy kongres archiwalny organizowany przez Międzynarodową Radę Archiwów (ICA – International Council on Archives). Temat przewodni obrad to Enriching Knowledge Societies

W wydarzeniu uczestniczy ponad 5 tysięcy uczestników ze 135 krajów z całego świata.

Do głównych 5 zagadnień tematycznych, poruszanych w wystąpieniach należą:

  1. Peace and Tolerance – rola archiwów jako filarów tych wartości, instytucji budujących i podtrzymujących w społeczeństwach pokój i tolerancję.
  2. Emerging Technologies: Electronic Records, Electronic Solutions – nowoczesne technologie a archiwa; elektroniczne zbiory i rozwiązania.
  3. Sustainable Knowledge, Sustainable Planet: Archives, Records and Climate Change – archiwa i ich zasoby wobec zmian klimatycznych.
  4. Trust and Evidence – archiwa w świecie fakenewsów, ataków cybernetycznych i dezinformacji.
  5. Access and Memories – rola archiwów jako instytucji pamięci; dostęp do archiwaliów jako prawo a nie przywilej.

W skład delegacji polskich Archiwów Państwowych pod przewodnictwem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka wchodzi archiwistka z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Małgorzata Grzybalska, która podczas jednej z jutrzejszych sesji tematycznych wygłosi referat na temat projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej  pt. „Treasures of the past from private collections in The State Archives in Poland – The Family Archives of Independent Poland Project”.

Obradom Kongresu towarzyszy wiele spotkań międzynarodowych gremiów archiwalnych. Naczelny Dyrektor bierze udział w posiedzeniu europejskiego oddziału Międzynarodowej Rady Archiwów (EURBICA), zgromadzeniu generalnym Międzynarodowej Rady Archiwów oraz Forum Archiwistów Narodowych (FAN).

Więcej na stronie Międzynarodowej Rady Archiwów oraz na stronie Kongresu.

Polskie Archiwa Państwowe są jednym z najstarszych członków Międzynarodowej Rady Archiwów (od 1954 r.).

ICA (ang. International Council on Archives), Międzynarodowa Rada Archiwów to organizacja pozarządowa mająca na celu wsparcie, rozwój i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. Dba o zachowanie i dostęp do gromadzonego w archiwach dziedzictwa światowej kultury i historii, współpracując przy tym ściśle m.in. z UNESCO i wieloma innymi gremiami. ICA skupia obecnie ponad 1400 instytucji ze 190 krajów świata.